Wzmacnianie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim za pomocą Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W roku bieżącym, województwo śląskie ma otrzymać ponad 54 miliony złotych wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na inwestycje dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, skierowane przede wszystkim ku ochronie pieszych i rowerzystów. Informacje te przekazał w Pyskowicach, miasteczku położonym na terenie Śląska, Jarosław Wieczorek, pełniący obowiązki wojewody śląskiego.

Jak wyjaśnił Wieczorek podczas briefingu, przyznanie tych środków umożliwi realizację wielu zadań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Planowane działania obejmują m.in. utworzenie 122 nowych elementów infrastruktury drogowej, takich jak przejścia dla pieszych, przejazdy rowerowe oraz perony przystankowe z dojazdami. Wojewoda podkreślił, że te dotacje są częścią większego zestawu programów rządowych dedykowanych samorządom.

W ramach tegorocznej edycji RFRD, miasto Pyskowice otrzyma dofinansowanie w wysokości 375 tysięcy złotych, natomiast powiat gliwicki, na inwestycje w Pyskowicach i Paniówkach, otrzyma sumę 1,643 miliona złotych. Fundusze zostaną również przyznane miastu Bytom – w kwocie 1,356 miliona złotych – oraz powiatowi tarnogórskiemu na inwestycje w Tarnowskich Górach i Ożarowicach, który otrzyma blisko 826 tysięcy złotych.

Proces składania wniosków o dotacje z RFRD na inwestycje związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego przeprowadził Śląski Urząd Wojewódzki wiosną bieżącego roku, kiedy to całkowita pula środków wynosiła 51,2 milionów złotych. Każde zadanie musi zostać zrealizowane w ciągu maksymalnie 12 miesięcy.

W styczniu bieżącego roku, wojewoda śląski zapowiedział nabór wniosków do RFRD na rok 2023 na dotacje przeznaczone na remonty dróg samorządowych. W tym roku na ten cel przeznaczono pulę środków wynoszącą 51,3 milionów złotych. Od roku 2019, na modernizacje i remonty dróg samorządowych w województwie śląskim przekazano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ponad 866,9 miliona złotych. Dzięki tym funduszom udało się wyremontować blisko 608 kilometrów dróg.