Wolontariusze z Kompanii Piwowarskiej aktywnie uczestniczą w ochronie środowiska, sprzątając Park Północny

Światowy Dzień Ziemi, który przypada na 22 kwietnia, jest dniem, kiedy szczególnie podkreśla się znaczenie troski o nasze środowisko naturalne i planetę, na której żyjemy. W tym dniu, 14 wolontariuszy z Kompanii Piwowarskiej wykorzystało okazję, aby zademonstrować swój wkład w ochronę środowiska poprzez posprzątanie terenu Parku Północnego.

Akcja sprzątania została przeprowadzona we współpracy z Tyskim Zakładem Usług Komunalnych, który nie tylko zapewnił odpowiednie miejsce do gromadzenia zebranych odpadów, ale także zajął się ich późniejszym odbiorem. Dodatkowo Fundacja Nasza Ziemia wsparła akcję dostarczając specjalistyczne worki do segregacji odpadów oraz rękawice ochronne dla wolontariuszy.

Podczas akcji, wolontariuszom udało się zgromadzić ponad 40 worków śmieci. Zostały one posegregowane na różne frakcje – szkło, plastik oraz odpady zmieszane. Do tego doszły jeszcze elektrośmieci.

Pracownicy Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych wyrazili swoje podziękowania dla wolontariuszy za ich zaangażowanie i zachęcali wszystkich do biorą udziału w podobnych działaniach na rzecz ochrony środowiska.