Spotkanie z mieszkańcami Tych dotkniętych skutkami eksplozji gazu – podsumowanie

11 kwietnia, w czwartek, w Urzędzie Miasta Tychy zorganizowano spotkanie dla osób, które ucierpiały na skutek eksplozji gazu. Mieszkańcy budynku przy ulicy Darwina 4 mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami urzędu miasta, MZBM, MOPS, zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej i Caritasu. Głównym celem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji mieszkaniowej oraz potrzeb poszkodowanych.

Maciej Gramatyka, pełniący obowiązki Prezydenta Miasta Tychy, podkreślił znaczenie informowania mieszkańców o postępach prac: „Przekazujemy ważne informacje o działaniach, które prowadzimy obecnie. To kluczowe dla nas wszystkich, ale zwłaszcza dla tych 49 rodzin, które są bezpośrednio dotknięte tym zdarzeniem”. Wszyscy zgromadzeni przedstawiciele urzędu i instytucji miejskich zapewniali o swoim zaangażowaniu i gotowości do pomocy.

Oświadczono, że budynek przy ul. Darwina 4 jest już częściowo uporządkowany – szyb windowy został naprawiony, a ubytki w elewacji zabezpieczono. Podano też terminy wykonania ekspertyzy technicznej mającej ocenić zakres szkód powstałych po wybuchu. Dodatkowo poinformowano o wizycie likwidatora szkód na miejscu zdarzenia.

Zarządca budynku przekazał informacje o możliwościach indywidualnego wejścia do budynku – można to zrobić po zgłoszeniu się w Rejonie Obsługi Mieszkańców nr IV przy al. Niepodległości 76 w Tychach. Tam też można zapoznać się z decyzjami wydanymi przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tychach.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej 1/IV poinformował właścicieli mieszkań przy ul. Darwina 4 o możliwości zwolnienia z opłat takich jak woda, CO, prąd, gaz oraz ścieki od kwietnia 2024 roku (w tym celu należy zgłosić się do administracji nieruchomości).

Również omówiono kwestię lokali zastępczych, wyjaśniając tryb ich pozyskiwania oraz sposób przyznawania mieszkańcom. Przy tworzeniu propozycji lokali zamiennych dla mieszkańców z ul. Darwina 4 brano pod uwagę, między innymi, liczbę osób w gospodarstwie domowym oraz stan zdrowia. Wyjaśniono mieszkańcom, że lokale, którymi dysponuje gmina są lokalami z tzw. „ruchu ludności”, odzyskiwanymi po zgonach najemców, eksmisjach i po wyprowadzeniu się dotychczasowych najemców lokalu.

Dyrektor MOPS poinformowała o możliwościach skorzystania ze wsparcia finansowego oraz pomocy psychologa w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Mieszkańcy otrzymali również wnioski o udzielenie pomocy materialnej do 17 kwietnia 2024 roku. Zebrani dowiedzieli się także o możliwości dołączania do wniosku pisma kierowanego do Caritas z prośbą o pomoc w zaopatrzeniu w potrzebny sprzęt m.in. RTV czy AGD.

Do rozmów z mieszkańcami zgromadzili się czołowi przedstawiciele miejskich instytucji, w tym: Maciej Gramatyka – pełniący funkcję Prezydenta Miasta Tychy, Hanna Skoczylas – Dyrektor Biura ds. zrównoważonego rozwoju miasta, Agata Goc – Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach, Iwona Rogalska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, Monika Łuczyńska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej, Janusz Sojka – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Proboszcz, ks. Michał Psiuk Dziekan Dekanatu Tychy Nowe – przedstawiciel Caritasu, Daniel Binda – Zastępca Dyrektora Caritasu, Tomasz Szczotka i Ryszard Wałach – Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej 1/IV (ul. Darwina 2-8).