Wyróżnienie dla przyszłych stróżów prawa: uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom klas mundurowych w Tychach

Działalność Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach po raz kolejny przyniosła plony. W piątek, 26 kwietnia, odbyła się uroczystość wręczenia świadectw dla absolwentów klas mundurowych – przyszłych aspirantów do pracy w służbach policyjnych. Ten ważny moment zbiegł się z obecnością przedstawicieli lokalnej jednostki policyjnej, która dzięki wcześniej podpisanemu porozumieniu, od lat aktywnie wspiera rozwój tych specjalistycznych klas szkolnych.

Porozumienie, które jest fundamentem tej współpracy, jest kluczowym elementem wsparcia dla klas mundurowych o specyfice policyjnej. To tutaj ambitni uczniowie przygotowują się do przyszłości w służbach mundurowych, zdobywając niezbędne umiejętności i wiedzę z zakresu bezpieczeństwa publicznego, zwalczania patologii społecznych oraz reagowania na sytuacje zagrożeń młodzieży wynikających z przestępczości czy demoralizacji.

W dniu rozdania świadectw, to Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tychach, podinsp. Tomasz Zawadzki, miał zaszczyt wręczyć dokumenty potwierdzające ukończenie szkoły. W swoim przemówieniu, poza gratulacjami dla absolwentów, zachęcił także młodzież do kontynuowania drogi edukacyjnej związanej z policyjnymi strukturami. Dodatkowo, Komenda Główna Policji podała terminy naboru na rok 2024: 8 lipca, 9 września, 30 października oraz 30 grudnia.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez tyskich funkcjonariuszy, wszystkie niezbędne informacje dotyczące procesu rekrutacji do służb mundurowych można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Śląskiej Policji, w dziale „Zostań Policjantem”.