Reaktywacja działalności Oddziału Neurologicznego w Szpitalu Megrez w Tychach

Działalność Oddziału Neurologicznego w Szpitalu Megrez w Tychach, po około czterech miesiącach przerwy, zostaje wznowiona. Placówka nawiązała współpracę z renomowanym Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, zdaniem wielu czołowym ośrodkiem medycznym w regionie. W wyniku tej współpracy, Megrez będzie mógł kontynuować pracę swojego Oddziału Neurologicznego oraz Pododdziału Udarowego, zapewniając specjalistyczną pomoc medyczną dla mieszkańców Tychów i okolic.

Cały proces reaktywacji oddziału był możliwy dzięki zaangażowaniu dyrekcji szpitala oraz ścisłej współpracy z katowickim centrum medycznym, które dostarczy niezbędnych specjalistów do pracy w tyskiej placówce. Kierownictwo odnowionego oddziału objęła doświadczona i ceniona w swoim fachu prof. dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal, pełniąca rolę konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii. Dzięki temu Szpital Megrez zdołał sprostać powszechnemu problemowi braku specjalistów neurologów na terenie całego kraju.

Zawarta 12 kwietnia umowa umożliwi pełne wykorzystanie zasobów szpitala w Tychach, do których zalicza się nowoczesny sprzęt, infrastruktura oraz baza łóżkowa, w celu zapewnienia optymalnej opieki udarowo-neurologicznej dla pacjentów z Tychów i okolic. O leczenie pacjentów zadbają specjaliści z Górnośląskiego Centrum Medycznego, pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Anetty Lasek-Bal.

Mariola Szulc, prezes zarządu Szpitala Megrez w Tychach, podkreśla, że liczne spotkania i rozmowy między zaangażowanymi zespołami obu placówek zaowocowały rozwiązaniem krajowego problemu niedoboru lekarzy-neurologów. Współpraca z katowickim centrum medycznym nie tylko umożliwi bezpieczne leczenie mieszkańców Tychów, ale także otworzy przed Szpitalem Megrez nowe możliwości poprzez zapewnienie najwyższej klasy opieki medycznej. W dalszej perspektywie, dzięki uprawnieniom szpitala, lekarze-rezydenci będą mogli zdobywać doświadczenie pod okiem specjalistów z Górnośląskiego Centrum Medycznego, co przyniesie korzyści pacjentom placówki.