Remont lokalnej kładki: Otwarte oferty przetargowe

Od dłuższego czasu, kładka przebiegająca nad wykopem kolejowym, łącząca ulice Jana Pawła II i Dąbrowskiego, jest zablokowana dla jakiejkolwiek aktywności ze względu na jej zły stan techniczny. Ta sytuacja ma szansę ulec zmianie w najbliższym czasie, gdyż w tegorocznym budżecie miasta zarezerwowano fundusze na jej remont, co umożliwiło rozpisanie przetargu.

Conform informacji udzielonej przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach, w przetargu uczestniczy 6 firm. Oferty zostały otwarte 12 marca i jeśli spełnione zostaną wszystkie wymagania formalne, umowa z firmą, która wygra przetarg, powinna zostać finalizowana na początku kwietnia.

Arkadiusz Bąk, dyrektor MZUiM Tychy, wyraził nadzieję na szybkie zawarcie umowy i jak najszybsze rozpoczęcie prac. Podkreślił znaczenie tej kładki dla komunikacji miejskiej, nazywając ją częścią tzw. osi zielonej. Bądź co bądź, dla mieszkańców okolic ulicy JP II stanowi ona dogodne połączenie m.in. z budynkiem Poczty Polskiej czy Urzędem Miasta. Bąk zdaje sobie sprawę z konieczności przeprowadzenia remontu w jak najkrótszym czasie, ale podkreśla również, że ograniczenia finansowe i proceduralne są nieodłączną częścią działania jednostki budżetowej. Na szczęście, obecnie jesteśmy na etapie decydowania o zwycięzcy przetargu.

Zwycięska firma będzie zobowiązana do wykonania dwóch zadań: odnowienia samej kładki oraz wybudowania naziemnego przejścia dla pieszych przez ulicę Jana Pawła II. W ramach prac remontowych zostanie wymieniona nawierzchnia kładki, co oznacza usunięcie starej dyliny i belek drewnianych, a potem zastąpienie ich nowymi. Po dogłębnej analizie stanu kładki okazało się, że konieczny jest także remont skrzydła północno-zachodniego, co będzie skutkować rozebraniem istniejących i postawieniem nowych ścian żelbetowych.

Drugie zadanie polega na stworzeniu naziemnego przejścia dla pieszych przez ulicę JP II, ponieważ dotychczasowe przejście podziemne (tunel) zostanie wyłączone z użytkowania. Wykonawca będzie również zobowiązany do naprawy schodów i odnowienia chodnika łączącego przejście dla pieszych i schody prowadzące do kładki.

Szacowany koszt tej inwestycji wynosi 1,5 miliona złotych.