Entuzjastyczne zrozumienie czytania w Tychach: Sukces biblioteki miejskiej w 2023 roku

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach świętuje rosnący entuzjazm lokalnej społeczności dla czytania, odnotowując znaczne wzrosty we wszystkich kluczowych wskaźnikach za rok 2023. Znajdują się wśród nich imponujące liczby 2 901 797 odwiedzin, 514 056 wypożyczeń oraz zarejestrowanych 28 162 czytelników. Te wyraźne wzrosty dowodzą coraz większego zainteresowania mieszkańców Tychów ofertą biblioteczną.

Podczas całego roku 2023, Miejska Biblioteka Publiczna nieustannie dostarczała szeroki zakres usług na terenie miasta poprzez swoje 13 placówek. Usługi te obejmowały dostęp do materiałów bibliotecznych, edukację, informacje i animację, wszystko na rzecz ożywienia kultury czytelniczej.

Z analizy danych za ten okres wynika, że wzrosty były widoczne we wszystkich badanych obszarach: liczba zarejestrowanych czytelników wzrosła o 8,7% (co stanowi dodatkowe 2 223 osób w porównaniu do roku 2022), liczba odwiedzin wzrosła o 20% (o dodatkowe 424 167 wizyt), liczba wypożyczeń zwiększyła się o 4,5% (o dodatkowe 22 022 jednostki), a liczba udzielonych informacji wzrosła o 9% (o dodatkowe 7 984 informacji).

W 2023 roku, Miejska Biblioteka Publiczna wzbogaciła swoje zasoby o dodatkowe 17 520 jednostek. Wśród nich było 15 092 jednostek o wartości 400 401,80 zł zakupionych bezpośrednio przez bibliotekę, natomiast pozostałe jednostki były darowiznami od czytelników.

Dodatkowo, biblioteka wzięła udział w programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, co pozwoliło na zakup dodatkowych 3 311 książek za sumę 82 500 zł. Dostęp do platform takich jak Legimi, Empik Go i IBUK LIBRA został zapewniony dzięki konsorcjum oraz funduszom obywatelskim Marszałka Województwa Śląskiego i miasta Tychy.

Zaangażowanie biblioteki w promowanie czytania i kultury nie ograniczało się tylko do dostarczania zasobów. Zorganizowano również aż 2 664 wydarzenia i zajęcia, które przyciągnęły ogółem 100 757 uczestników i zwiedzających – to wzrost o ponad 25% w porównaniu do roku 2022. Wśród tych wydarzeń były XVI Tyskie Dni Literatury, które były współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przyciągnęły 1 485 uczestników podczas 19 spotkań.

Wszystko to dowodzi, że mieszkańcy Tychów cenią zróżnicowane zasoby biblioteczne oraz dostęp do wiedzy. Prezydent Tychów, Maciej Gramatyka, wyraził swoje zadowolenie z rosnącego zainteresowania ofertą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach.