Uroczyste pożegnanie Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach po 33 latach służby

W dniu wczorajszym miało miejsce ceremonialne żegnanie insp. Mariusza Krzystyniaka, Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Insp. Krzystyniak przez ponad trzy dekady służył w szeregach śląskiej Policji, a ostatnie dziewięć lat pełnił role jednego z kierowników śląskiego garnizonu policyjnego. Teraz postanowił przenieść swoje bogate doświadczenie do Łodzi, gdzie obejmie stanowisko szefa Komendy Wojewódzkiej Policji. Głównym organizatorem ceremonii pożegnalnej był Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. dr Tomasz Michułka. W wydarzeniu uczestniczyły kluczowe osoby z kierownictwa śląskiego garnizonu oraz reprezentanci różnych instytucji i służb współpracujących na co dzień z policją.

Dziś, w katowickiej Komendzie Wojewódzkiej Policji, funkcjonariusze oraz przedstawiciele instytucji i służb blisko współpracujących z organami ścigania składali hołd odchodzącemu z funkcji Pierwszemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, insp. Mariuszowi Krzystyniakowi. Wiceszef śląskiej Policji przez ostatnie sześć lat pełnił rolę nadzorcy działu kryminalnego w strukturach śląskiego garnizonu, a z katowicką komendą wojewódzką związany jest od niemal dwóch dekad. Insp. Krzystyniak teraz przekaże swoją cenną wiedzę i doświadczenie łódzkim policjantom, stając na czele tamtejszej komendy wojewódzkiej. Za swoje oddanie i wkład w służbę dla śląskiego garnizonu policyjnego otrzymał trzecią w historii honorową odznakę „Za Zasługi dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach”. Odznaka została ustanowiona w 2023 roku na wniosek ówczesnego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, nadinsp. Romana Rabsztyna.

Podczas ceremonii pożegnalnej obecni byli liczni goście, w tym przedstawiciele rządu i samorządu. Wśród nich znaleźli się między innymi Pierwszy Wicewojewoda Śląski Rafał Adamczyk, Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu gen. bryg. Adam Jopek, Naczelnik Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Łukasz Fołta, mł. insp. Paweł Stróż – Zastępca Naczelnika Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz pełniący obowiązki Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Wojciech Kruczek, a także kadra kierownicza śląskiego garnizonu policyjnego i wielu innych reprezentantów służb i instytucji współpracujących z Policją.

Ceremonia rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji i wprowadzenia sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Następnie insp. Mariusz Krzystyniak symbolicznie pożegnał się ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

W trakcie uroczystości Pierwszy Wicewojewoda Śląski Rafał Adamczyk skierował do przyszłego szefa łódzkiego garnizonu policyjnego słowa życzeń sukcesów na nowym stanowisku, podkreślając jednocześnie, że funkcję tę objmuje osoba o ogromnym doświadczeniu i odpowiedzialności.

Następnie głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. dr Tomasz Michułka, który podziękował swojemu zastępcy za współpracę i oddanie służbie dla mieszkańców województwa śląskiego, powołując się na słowa Jane Austen, że „słowa są niepotrzebne, kiedy czyny mówią same za siebie”. Na zakończenie życzył insp. Mariuszowi Krzystyniakowi powodzenia i dalszych sukcesów na nowym stanowisku.

Na koniec ceremonii insp. Mariusz Krzystyniak podziękował wszystkim policjantom i pracownikom Policji garnizonu śląskiego za współpracę i codzienne dbanie o bezpieczeństwo obywateli. Zwrócił uwagę na to, że miał przyjemność pracować z zaangażowanymi i pełnymi poświęcenia ludźmi, na których mógł zawsze polegać. Na koniec wpisał swoje myśli w księdze pamiątkowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.