Proces weryfikacji licencji dla kierowców taksówek i busów – termin składania dokumentów do końca marca

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w obszarze transportu osób, w tym kierowcy taksówek i busów, mają obowiązek wysłać swoje dokumenty do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tychy najpóźniej do 31 marca. Celem jest weryfikacja posiadanej licencji.

Szczegóły dotyczą osoby przewożące klientów za pomocą taksówek, samochodów osobowych, a także pojazdów specjalnie przeznaczonych do transportu od 7 do maksymalnie 9 osób włącznie z kierowcą. Ważne jest podkreślenie, że procedura nie obejmuje licencji wydanych po 17 września 2023 roku.

Podstawę prawną procesu stanowi Ustawa o zmianie Ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która została podpisana dnia 26 maja 2023 roku (Dz. U z 2023 r., poz. 1123).

Do procesu weryfikacji niezbędne są oryginalne dokumenty lub ich kopie uwierzytelnione notarialnie. Wszyscy uczestnicy muszą dostarczyć prawo jazdy, zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy jako kierowca, a także orzeczenie psychologiczne, które stwierdza brak przeciwwskazań psychologicznych do pełnienia tej roli.