Położony w Kobiórze Międzygminny Dom Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce” zyskał zgodę wojewody

Zlokalizowany przy ulicy Promnickiej 53 w Kobiórze, Międzygminny Dom Pomocy Społecznej o nazwie „Dobre Miejsce” rozpocznie swoją działalność od marca. Placówka będzie oferować usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne i specjalistyczne dla 66 osób. Obecnie trwają procesy rekrutacyjne do placówki oraz przygotowania do jej oficjalnego otwarcia.

8 stycznia 2024 roku Śląski Wojewoda udzielił zgody na prowadzenie działalności przez MDPS „Dobre Miejsce” utworzonego w Kobiórze przy ul. Promnickiej 53. Cały czas są kontynuowane intensywne prace przygotowawcze do otwarcia placówki.

Dyrektor „Dobrego Miejsca”, Paweł Grossman, informuje o trwającej rekrutacji pracowników do ośrodka, realizowanej we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy z Tychów oraz Pszczyny. Wśród poszukiwanych pracowników są pielęgniarki, opiekunowie, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, pracownicy kulturalno-oświatowi oraz pracownicy socjalni. W trakcie przygotowań do otwarcia ośrodka wybierani są również dostawcy produków spożywczych, środków higienicznych i biurowych, a także różnego rodzaju usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania placówki.

Na terenie budynku MDPS „Dobre Miejsce” znajdują się pokoje 2- i 3-osobowe przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, każdy z nich posiada własny węzeł sanitarny. Ponadto na terenie placówki znajduje się sala dzienna ze świetlicą i biblioteką, jadalnia oraz pomieszczenie pełniące funkcję kaplicy, sali koncertowej, sali kinowej i teatralnej. W obiekcie znajdują się również pokoje kąpielowe dla osób niepełnosprawnych, aneksy kuchenne oraz dyżurki pielęgniarskie na każdym z trzech pięter budynku. Ponadto w budynku umiejscowiony jest kompleks medyczno-rehabilitacyjny składający się z gabinetu lekarskiego, gabinetu zabiegowego oraz sali rehabilitacyjnej przeznaczonej do ćwiczeń indywidualnych i grupowych.

Pełniący funkcję Prezydenta Miasta Tychy, Maciej Gramatyka, wyraził swoje przekonanie, że „Dobre Miejsce” będzie naprawdę dobrym miejscem dla wielu osób, które potrzebują opieki i wsparcia. Podkreślił, że w starzejącym się społeczeństwie potrzeby osób starszych będą rosły, dlatego podejmowane są i nadal będą podejmowane różne działania mające na celu pomoc najstarszym mieszkańcom Tychów.

Dyrektor Paweł Grossman wyjaśnił, że zakres wsparcia będzie indywidualnie ustalany przez Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny w ciągu 6 miesięcy od przyjęcia seniora do ośrodka. Działania prowadzone w ramach programu mają na celu nie tylko poprawę ogólnego funkcjonowania seniora, ale także umożliwienie mu podjęcia decyzji o ewentualnym powrocie do domu. Zwłaszcza utrzymanie możliwości samodzielności w podejmowaniu decyzji oraz wpływu na własne życie.

W ramach działalności Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce” oferowane będą usługi bytowe, opiekuńcze oraz wspomagające – trzy filary działalności placówki. Obszary te pozwolą na zachowanie wysokich standardów świadczonej pomocy dostosowanej do indywidualnych potrzeb mieszkańca.