Nabór wniosków do Nagrody Prezydenta Miasta Tychy w dziedzinie kultury trwa do 1 marca 2024

Do 1 marca 2024 roku, możliwe jest składanie propozycji kandydatów do prestiżowej nagrody prezydenta miasta Tychy. Nagroda ta jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w sferze twórczości artystycznej, promocji i ochrony dziedzictwa kulturalnego w mieście Tychy.

Możliwość otrzymania tej wyjątkowej nagrody mają osoby fizyczne zamieszkujące na terenie Tychów, a także podmioty prawne oraz inne jednostki, które mają swoją siedzibę na terenie tego miasta. Ponadto, nagroda może być przyznana również tym osobom lub podmiotom, które swoją działalnością artystyczną bądź poprzez upowszechnianie kultury zasłużyły się dla miasta Tychy i przyczyniają się do jego rozpoznawalności zarówno w kraju, jak i za granicą.

O przyznaniu nagrody decyduje Prezydent Miasta Tychy, ale propozycje mogą zgłaszać różne instytucje: placówki kulturalne, szkoły artystyczne, związki twórcze, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty działające na rzecz kultury. Także indywidualni twórcy oraz radni Rady Miasta Tychy mogą zgłosić swoje kandydatury. Zgłoszenia są przyjmowane do 1 marca 2024 roku.

Nagrody prezydenta Tychów za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu są wręczane od 1996 roku. Pierwszymi laureatami byli: znany alpinista Krzysztof Wielicki, zdobywca wszystkich 14 ośmiotysięczników, Rafał Klimkiewicz, zwycięzca Konkursu Polskiej Fotografii Prasowej oraz Anna Kasprzak, mistrzyni Europy w kick-boxingu.

Wśród nagrodzonych w kategorii kultury znaleźli się między innymi: aktorka Kamila Baar, pianista Mateusz Krzyżowski, Grupa Artystyczna Teatr T.C.R., AUKSO Orkiestra Kameralna, twórcy konkursu Tychy Press Photo – Dominik Gajda i Marcin Zimnal, oraz artysta Michał Litkiv. W 2023 roku Nagrodę Prezydenta Miasta Tychy w dziedzinie kultury otrzymali Tomasz Wenklar i Sebastian Riedel. Nagrodę ambasadora miasta Tychy, którą przyznawano od 2022 roku otrzymało AUKSO – Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia.