Technologiczna rywalizacja między korporacjami a hakerami

Globalna ekonomia błyskawicznie reaguje na nowe wyzwania rynkowe, w tym na postęp technologiczny. Nikogo nie powinno dziwić, że obecnie jesteśmy świadkami kolejnej, czwartej fali rewolucji przemysłowej. Przemysł coraz śmielej inwestuje w tzw. smart manufacturing, czyli inteligentną produkcję, bazującą na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym, analizie dużych zbiorów danych (big data) oraz Internecie rzeczy. Niemniej jednak, postęp ten niesie ze sobą również duże ryzyko związane z działalnością cyberprzestępców. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez ekspertów firmy Veeam, aż 83% przedsiębiorstw z regionu Europy Środkowo-Wschodniej padło ofiarą ataków hakerskich, których celem było zakodowanie danych i wymuszenie okupu.

Innowacyjność w obliczu zagrożeń

Dane dostarczone przez portal Statista pokazują, że sektor produkcji był najbardziej narażony na ataki cybernetyczne w ubiegłym roku. Aż 25% wszystkich ataków skierowanych było przeciwko przedsiębiorstwom produkcyjnym. Drugie miejsce na tej niechlubnej liście zajął sektor finansowy, który został zaatakowany w 19% przypadków.

Koszty walki z cyberprzestępczością

Walka z cyberprzestępczością przypomina wyścig zbrojeń, gdzie każda ze stron stara się stale wyprzedzać swojego rywala. To bezpośrednio wpływa na wartość inwestycji w cyberbezpieczeństwo w sektorze produkcyjnym – wg analizy firmy MarketsAndMarkets, do 2027 roku wartość ta osiągnie 29,85 mld USD.

Rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, takie jak Disaster Recovery, Backup as a Service czy SOC as a Service, mogą znacząco podnieść poziom ochrony organizacji oraz umożliwić szybkie przywrócenie funkcjonowania po ewentualnym ataku. Wiarygodny dostawca usług chmurowych może okazać się nieocenionym partnerem w zakresie cyberbezpieczeństwa, monitorując ruch sieciowy 24/7 za pomocą specjalistycznych narzędzi i reagując na każdy incydent bezpieczeństwa. Rozwiązania bazujące na chmurze są również efektywne pod względem kosztów i pozwalają spełnić wymogi regulatorów rynku bez konieczności ponoszenia jednorazowych kosztów inwestycyjnych związanych z zakupem infrastruktury IT.