Redefinicja centrum miasta Tychy: nowa era urbanizacji

W skali krajowej Tychy stanowią unikalny fenomen. Miasto zostało zaplanowane w sposób holistyczny, a obszar śródmieścia wytyczono strategicznie już w latach 50-tych. Mimo to, centrum miasta nie doczekało się realizacji. Teraz jednak nastąpi przełom – ostatnia sesja Rady Miasta Tychy zaowocowała uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum.

Andrzej Dziuba, prezydent Tychów, zapewnia, że na obszarze kilkunastu hektarów powstanie coś, co zaspokoi pragnienia wszystkich mieszkańców. Zaprojektowane nowe centrum miasta to system połączonych, dynamicznych przestrzeni publicznych, które można zaobserwować na projektach.

Hanna Adamczewska-Wejchert oraz Kazimierz Wejchert, główni architekci odpowiedzialni za projekt miasta, oparli swoją urbanistyczną koncepcję Tychów na dwóch krzyżujących się elementach: Osi Zielonej, łączącej północ z południem, i osi kolejowej, która spaja wschód i zachód miasta. Ich wizja teraz stanie się rzeczywistością.

Zmieni się również charakter alei Jana Pawła II. Z raczej tranzytowej arterii przemieni się w atrakcyjną, tętniącą życiem ulicę miejską.

Miejscowy plan zagospodarowania to kluczowy krok na drodze do stworzenia nowego centrum. Dokument precyzyjnie określa, gdzie zostanie wybudowana nowa zabudowa i jakie funkcje będzie pełniła. Wskazuje również, gdzie powstaną publiczne przestrzenie, w tym plac miejski. Umożliwia transformację pustej przestrzeni w żywe miejsce, a tożsamość tej przestrzeni wytworzy się dzięki udziałowi lokalnej społeczności.

Jak zauważa Michał Lorbiecki, urbanista i pełnomocnik prezydenta miasta Tychy ds. nowego centrum miasta, mocą napędową dla całego procesu są pomysły i opinie mieszkańców. Dalsze kroki w realizacji projektu zawarte są w Strategii rozwoju miasta Tychy na lata 2030+.