Bezpłatne zajęcia fitness w Tychach dla wszystkich – inicjatywa lokalnych mieszkańców

Seria bezpłatnych zajęć fitness, dostępnych publicznie w różnych lokalizacjach Tychów, jest jednym z wielu sposobów, jakimi mieszkańcy tego miasta mogą skorzystać z prozdrowotnej aktywności na świeżym powietrzu w ciągu lata. Oferowane są tam różnorodne formy ćwiczeń od bojowej sztuki tai-chi po taneczno-rytmiczną zumbę, pod okiem profesjonalnych instruktorów. MOSiR nie zapomina również o swoich mieszkańcach w sezonie jesienno-zimowym, proponując im równie atrakcyjne i dostępne dla każdego propozycje fitness, które odbywają się na publicznych salach.

Planowane zajęcia będą miały miejsce w dwóch punktach na Wilkowyjach. Pierwszą lokalizacją jest Szkoła Podstawowa nr 9 na ulicy Leśnej 56, a drugą Klub MCK Wilkowyje przy ulicy Szkolnej 94. W szkole podstawowej, w poniedziałki i środy o 18:45, organizowane są godzinne sesje aerobiku. Klub MCK Wilkowyje natomiast oferuje zajęcia mające na celu wzmocnienie kręgosłupa (wtorki o godz. 8) oraz sesje jogi (środy o godz. 9).

Te bezpłatne workouty to kolejna inicjatywa zapoczątkowana przez mieszkańców Wilkowyj w ramach budżetu obywatelskiego. Północno-zachodnia część Tychów jest szczególnie aktywna w zakresie organizacji podobnych działań na rzecz lokalnej społeczności. Cykl tych zajęć będzie trwał do 15 grudnia. Szczegółowe informacje można zasięgnąć poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny (32 661 16 80).