Zmiany w zasadach parkowania w Tychach: możliwość fotografowania nieopłaconych pojazdów

Miejski Zarząd Ulic i Mostów (MZUiM) w Tychach wydał komunikat, według którego osoby upoważnione do kontroli mogą dokumentować fotograficznie pojazdy zaparkowane bez opłaty w strefach płatnego parkowania. Podkreśla się również wprowadzenie pewnych modyfikacji w tych strefach.

Szczegółowe informacje na ten temat udziela rzecznik MZUiM w Tychach, Marcin Godzik. Zgodnie z jego słowami, zasady dotyczące wezwań do zapłacenia dodatkowej opłaty uległy zmianie. Już nie będą wręczane tradycyjne, ręcznie pisane wezwania w kolorze pomarańczowym, zastąpi je wydruk zbliżony do paragonu fiskalnego. Wszystko to ma miejsce w przypadku, gdy kierowca nie uiścił wymaganej opłaty za parkowanie.

Godzik dodatkowo informuje, że opłaty za parkowanie, a także kary za brak opłaty parkingowej, nadal pozostają na tym samym poziomie – żadne zmiany w tej kwestii nie zostały wprowadzone.

Rzecznik MZUiM w Tychach podaje także szczegółowe wyjaśnienia na temat prawa do fotografowania nieopłaconych pojazdów przez osoby upoważnione do kontroli stref płatnego parkowania. Takie zdjęcia są wykorzystywane jako dowód na brak uiszczenia wymaganej opłaty parkingowej. Godzik zapewnia jednak, że te fotografie nie są używane do żadnych innych celów.