Trzecia próba wyłonienia wykonawcy boiska treningowego w Tychach

Tychy, po raz trzeci podejmują próbę znalezienia firmy, która podjęłaby się realizacji boiska treningowego przy ulicy Edukacji, zlokalizowanego obok Stadionu Miejskiego. Miasto jest gotowe przeznaczyć na ten cel blisko 10,3 mln złotych. Dotychczasowe dwa postępowania przetargowe zakończyły się niepowodzeniem. W obu przypadkach przyczyną były zbyt wygórowane finansowe oczekiwania potencjalnych wykonawców.

Zakres prac obejmuje między innymi prace ziemne, rozbiórkowe i wywozowe. Uwzględnione są także utylizacja materiałów oraz profilowanie terenu i skarp. Wymiana gruntu i podbudowa, a także odwodnienie boiska, również są częścią przedsięwzięcia. Dodatkowo, planowane jest stworzenie instalacji do nawadniania oraz podgrzewania płyty boiska. Projekty przewidują również budowę trybun, wiat stadionowych czy elementów małej architektury oraz budynku techniczno – socjalnego kompletnie wyposażonego i zabezpieczonego instalacjami.

Poprzednio ogłoszony przetarg na realizację tego zadania został unieważniony. Najtańsza z dwóch ofert wynosiła 11,5 mln zł, natomiast druga przekraczała wartość 13,8 mln zł. Pierwsza oferta, złożona przez firmę Trawnik z Turowa, została odrzucona przez urzędników magistratu ze względu na niezgodność z wymaganiami zamówienia.

W informacji udzielonej przez urząd miejski znajduje się stwierdzenie: „Oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, którą miasto jest gotowe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. na ten cel miasto przeznaczyło 10 292 350,00 zł, a najniższa oferta wynosiła 13 881 050,00 zł”. Po tych rozważaniach postanowiono unieważnić przetarg.

Aktualnie czekamy na nowe oferty do 24 sierpnia.