Pożegnanie zasłużonego komendanta: Emerytura po 32 latach służby

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach i Komenda Miejska Policji w Tychach były miejscem oficjalnej ceremonii pożegnalnej dla I Zastępcy Komendanta, nadkom. Pawła Rybarczyka. Po długich, pełnych służby dla społeczności 32 latach, ten wybitny dowódca lokalnej jednostki policyjnej w Tychach rozpoczął kolejny etap swojego życia, przechodząc na zasłużoną emeryturę.

Nadkom. Paweł Rybarczyk, pełniący funkcję I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Tychach, został uroczyście pożegnany przez dwóch wybitnych dowódców – Komendanta Wojewódzkiego Policji, nadinsp. Romana Rabsztyna oraz Komendanta Miejskiego Policji w Tychach, insp. Romana Fitrzyka. Również kadra zarządzająca jednostką i inni funkcjonariusze policji wyrazili swoją wdzięczność za wieloletnią służbę. Nadkomendant Rybarczyk od 15 kwietnia 2021 roku sprawował swój urząd w Tychach, nadzorując pracę pionu prewencji. W przeszłości związany był z takimi jednostkami jak Komenda Miejska Policji w Katowicach czy Komisariat Policji w Chorzowie, gdzie pełnił funkcję komendanta.

7 sierpnia wystąpiło wzruszające pożegnanie z kadrą kierowniczą i funkcjonariuszami, podczas którego nadkom. Paweł Rybarczyk dziękował za wspólną służbę tyskiemu garnizonowi. Wszyscy policjanci i pracownicy cywilni jednostki w Tychach są mu wdzięczni za jego zaangażowanie i poświęcenie oraz życzą mu zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wypełnionej służby.