Dodanie nowych elementów do Szlaku Miejskiego w Tychach

Postępy na Szlaku Miejskim Tychy są widoczne dzięki dodatkowym elementom, które niedawno zostały tam zamontowane. Obecnie, 23 tablice informacyjne, które znajdują się przy najbardziej interesujących budynkach i osiedlach, są teraz uzupełnione o 5 pylonów. Te pylony zostały umieszczone w historycznych dzielnicach Tychów – Czułowie (2), Żwakowie (2) i Starych Tychach (1). Realizacja tego projektu była możliwa dzięki inicjatywie osób, które zgłosiły pomysły w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Unikalny szlak architektury miejskiej, Szlak Miejski Tychy, powstał w 2011 roku za pomocą funduszy unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. Składa się on z 23 tablic informacyjnych przy najważniejszych budynkach i osiedlach. Tablice dostarczają szczegółowych informacji na temat danego obiektu lub miejsca, zawierają archiwalne zdjęcia i plany architektoniczne z Muzeum Miejskiego w Tychach, a także współczesne dzieła Marii Lipok–Bierwiaczonek i Artura Pławskiego. Kod QR na tablicy pozwala użytkownikowi na dostęp do strony internetowej Szlaku i znalezienie jeszcze więcej informacji.

W 2021 roku, Szlak Miejski Tychy przeszedł transformację – tablice zostały odświeżone, przeprojektowane i uzupełnione o dodatkowe informacje. W tym samym roku, dodano także 5 nowych pylonów w historycznych dzielnicach miasta. Te meble miejskie są charakterystyczne dla Tychów, wykonane z prefabrykowanego betonu i prezentują siatke ulic Tychów. Każdy z pylonów ma unikalny opis historii danego miejsca, który był ustalany wspólnie z pomysłodawcami projektu.

Na Szlaku Miejskim można podziwiać architekturę powojenną począwszy od 1950 roku. Osiedla i budynki powstałe w tym okresie tworzą atrakcyjny szlak turystyczny. To wszystko znajduje się na niewielkim obszarze, który można zwiedzić w ciągu kilku godzin spaceru. Dzięki temu, Tychy przyciągają coraz więcej entuzjastów architektury i urbanistyki, a także socjologów miasta. Szlak może być zwiedzany na różne sposoby – tematycznie czy chronologicznie, prowadząc przez niemal wszystkie tyskie osiedla oraz dzielnice istniejące przed budową „Nowych Tychów”. To doskonała propozycja na spacer o każdej porze roku.