Dom Pomocy Społecznej "Dobre miejsce" w Kobiórze został oficjalnie otwarty 27 marca

27 marca, w środę, miało miejsce uroczyste otwarcie Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej „Dobre miejsce”, zlokalizowanego przy ulicy Promnickiej 53 w Kobiórze. Ta nowa placówka jest wyposażona do zapewnienia różnorodnych usług – od opieki bytowej i opiekuńczej, przez edukacyjne, po specjalistyczne – dla 66 seniorów. Za zapewnienie troskliwej opieki nad mieszkańcami odpowiadać będzie wysoce wykwalifikowany personel.

Otwarcie DPS-u było długo oczekiwanym momentem dla mieszkańców Tychów i Kobióra. Maciej Gramatyka, pełniący obowiązki prezydenta miasta Tychy, podziękował pracownikom domu za ich ciężką pracę w ciągu ostatnich dwóch lat, a także życzył im sukcesu w dalszej pracy na rzecz przyszłych rezydentów. Podobne podziękowania i życzenia skierował do pracowników Eugeniusz Lubański, wójt gminy Kobiór. Paweł Grosman, dyrektor DPS-u, wyraził swój entuzjazm związany z otwarciem placówki i podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania.

Dom Pomocy Społecznej rozpocznie przyjmowanie pierwszych mieszkańców już 2 kwietnia. W pierwszym tygodniu zostaną przyjęte osoby, które najdłużej czekają na miejsce w DPS lub których sytuacja wymaga natychmiastowego umieszczenia w ośrodku. Do połowy kwietnia usług domu skorzysta 21 osób, z czego 19 to mieszkańcy Tychów, a jedna to mieszkaniec Gminy Kobiór.

Obecnie w DPS-ie pracuje 38 osób, z czego trzy na pół etatu. Mimo to DPS nadal poszukuje pracowników na stanowisko opiekuna kwalifikowanego – obecnie pozostaje 10 wolnych miejsc. Odpłatność za pobyt w DPS-ie wynosi obecnie 5 607,67 zł rocznie, jednak koszt ten jest pokrywany częściowo przez rezydenta (do 70% jego dochodów), a reszta przez bliską rodzinę lub gminę.

Prace budowlane przy ul. Promnickiej 53 rozpoczęły się 29 kwietnia 2019 roku i obejmowały m.in. przebudowę budynków, wyburzenie niektórych ścian działowych i stropów oraz montaż windy i podnośników hydraulicznych. Całość inwestycji wyniosła 10,4 mln zł.