Minister Zdrowia Izabela Leszczyna odwiedza Szpital Megrez w Tychach i rozmawia o planach na przyszłość

W ostatnim czasie Szpital Megrez w Tychach przeprowadził wiele inwestycji, zwiększając liczbę udogodnień dla pacjentów. W poniedziałek, 25 marca, Minister Zdrowia Izabela Leszczyna, wraz z Maciejem Gramatyką, pełniącym obowiązki prezydenta Tychów, odwiedziła szpital. Podczas wizyty omawiano ciągły rozwój placówki oraz plany na przyszłość.

Podczas spotkania przedstawiono Minister m.in. niedawno zmodernizowany Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz nowe oddziały: Ginekologiczno-Położniczy i Neonatologiczny. W spotkaniu uczestniczyli również Prezes Szpitala Mariola Szulc, radni miasta oraz reprezentanci kadry medycznej placówki.

Dnia 25 marca, Minister Zdrowia Izabela Leszczyna odbyła wizytę w Szpitalu Megrez w Tychach. Spotkanie było doskonałą okazją do pokazania najnowszych inwestycji tyskiej placówki, które znacznie podniosły standardy opieki zdrowotnej i komfort pacjentów. Na początek wizyty odbyły się rozmowy, w których uczestniczyli Prezes Szpitala Mariola Szulc, Maciej Gramatyka, pełniący obowiązki prezydenta miasta Tychy, przedstawiciele zarządu, kadry medycznej i radni. Dyskutowano na temat aktualnej sytuacji w placówkach ochrony zdrowia oraz planów reformy i rozwoju systemu opieki zdrowotnej. Spotkanie odbyło się w przyjaznej i kreatywnej atmosferze, sprzyjającej wymianie myśli i refleksji.

Podczas dyskusji omówiono strategiczne kierunki rozwoju Szpitala Megrez, w tym plan utworzenia SOR-u i innych działań mających na celu poprawę komfortu pacjentów. Minister wyraziła uznanie dla pracy i postępów Szpitala Megrez oraz zaangażowania personelu placówki.

Pod koniec wizyty Minister Zdrowia Izabela Leszczyna pochwaliła wysiłki miasta Tychy na rzecz rozwoju szpitala i troskę o bezpieczeństwo medyczne mieszkańców. Podkreśliła, że warunki dla pacjentów, jak i dla personelu medycznego są bardzo dobre, a plany rozwoju szpitala są imponujące.

Podczas prezentacji placówki Prezes Szpitala Mariola Szulc przedstawiła listę zrealizowanych projektów modernizacyjnych. Na początek, delegacja odwiedziła nowoczesny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, który niedawno przeszedł gruntowny remont. To był pierwszy etap dużej inwestycji o wartości ponad 23 mln złotych, sfinansowanej przez Miasto Tychy.

Prezes Szpitala Megrez Mariola Szulc podkreśliła, że rozwój szpitala to odpowiedź na rosnące potrzeby zdrowotne mieszkańców Tychów i okolicznych miejscowości. Wyraziła swoje zadowolenie z możliwości zaprezentowania działalności placówki Minister Zdrowia i omówienia planów rozwoju szpitala w przyszłości.

Kolejnym punktem wizyty była prezentacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego, które po gruntownej modernizacji oferują komfortowe i nowoczesne warunki dla przyszłych mam i noworodków.

Podczas rozmów z personelem medycznym omówiono procedury znieczuleń zewnątrzoponowych do porodu. Szczególny moment wizyty stanowiła prezentacja nowego muralu, autorstwa śląskiego artysty Wojciecha Walczyka, ozdabiającego wejście na porodówkę.

Pełniący funkcje prezydenta miasta Tychy, Maciej Gramatyka podsumował wizytę, podkreślając, że słowa uznania ze strony Minister są potwierdzeniem, że wysiłki na rzecz opieki zdrowotnej są dostrzegane na najwyższym szczeblu. W trakcie rozmowy poruszono również kwestię utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, którego sfinansowanie miałoby pochodzić od Ministerstwa Zdrowia.

W ciągu ostatnich trzech lat Szpital Megrez w Tychach przeprowadził wiele inwestycji mających na celu podniesienie jakości usług medycznych i komfortu pacjentów. Pomimo panującej pandemii w 2021 roku otwarto zmodernizowany Oddział Ginekologiczno-Położniczy oraz Oddział Neonatologiczny. W 2022 roku zakończono termomodernizację budynku szpitala, a latem tego samego roku na dachu Szpitala Megrez zamontowano nowoczesny neon. W styczniu 2024 uruchomiono Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, który zapewnia pacjentom i personelowi najwyższe standardy bezpieczeństwa.