Bezpieczeństwo na stoku – nationalna kampania promująca odpowiedzialne postępowanie na stoku narciarskim

Rozpoczęła się ogólnopolska inicjatywa „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, której główne cele to propagowanie bezpiecznych zachowań wśród osób korzystających z terenów narciarskich oraz edukacja na temat konsekwencji łamania obowiązujących zasad. W ramach akcji uruchomiony został konkurs twórczy o nazwie „Śnieżny Dekalog”, w którym można zaprezentować własną interpretację Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) poprzez pracę plastyczną bądź krótki, nieprzekraczający 60 sekund, film.

Entuzjaści sportów zimowych, takich jak narciarstwo czy snowboarding, dobrze wiedzą, gdzie znaleźć najciekawsze, pokryte śniegiem stoki i trasy zjazdowe. Jednak bez względu na wybór miejsca czy konkretną trasę, najważniejszym aspektem powinno być zawsze bezpieczeństwo. Dlatego warto przypomnieć reguły stworzone przez Międzynarodową Federację Narciarską FIS – tzw. dekalog narciarski, który określa właściwe postępowanie na stoku.

Bez znaczenia, czy jesteśmy początkującymi narciarzami, wybieramy się do polskich gór czy na stoki zagraniczne, czy jesteśmy doświadczonymi snowboardzistami – zasady FIS dotyczą wszystkich miłośników sportów zimowych.

Dekalog Międzynarodowej Federacji Narciarskiej definiuje podstawowe zasady postępowania na stoku, takie jak poszanowanie dla innych osób, kontrolowanie prędkości i stylu jazdy, wybór odpowiedniego toru jazdy, bezpieczne wyprzedzanie, ruszanie się i poruszanie w górę stoku, unikanie zatrzymywania się na trasie, przestrzeganie znaków narciarskich, zachowanie w sytuacji wypadku oraz obowiązek ujawnienia tożsamości.

Choć dekalog FIS stanowi kluczowy element bezpieczeństwa na stoku, równie ważne jest odpowiednie przygotowanie się do sezonu narciarskiego. Fundamentalnym wymogiem dla zachowania bezpieczeństwa podczas jazdy na nartach czy snowboardzie jest odpowiednia rozgrzewka i sprawny sprzęt. W Polsce obowiązuje nakaz noszenia kasku przez dzieci do 16 roku życia. Rodzice lub opiekunowie odpowiadają za zapewnienie dziecku kasku podczas jazdy na nartach lub snowboardzie. Ważne jest, aby kask był dobrze dopasowany i prawidłowo zapięty.