Instalacja fotopułapki w Parku Niedźwiadków jako odpowiedź na powtarzające się akty wandalizmu

W związku z ciągłymi aktami wandalizmu w Parku Niedźwiadków, radni Karolina Chemicz-Pałys i Michał Kasperczyk wystąpili z wnioskiem o zapewnienie funduszy na ustanowienie systemu monitoringu wizyjnego oraz umieszczenie tablic informacyjnych w parku.

Warto przypomnieć, że na początku roku, rzeźby niedźwiedzi znajdujące się w parku padły ponownie ofiarą wandali, którzy używając czarnego sprayu, zniszczyli wszystkie trzy figury. W odpowiedzi na te wydarzenia, 10 stycznia radni złożyli wniosek dotyczący instalacji systemu monitoringu na terenie parku.

Zdaniem samorządowców, jest to niezbędny krok, mający na celu odstraszenie potencjalnych sprawców kolejnych incydentów. Koszty czyszczenia figur, które obecnie najprawdopodobniej pokryje Tyski Zakład Usług Komunalnych, powinny być ponoszone przez sprawców aktów wandalizmu. Monitoring pozwoliłby na identyfikację tych osób, jeżeli dojdzie do kolejnych przypadków niszczenia rzeźb.

Potwierdzeniem planów jest informacja przekazana przez Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Janusza Sojkę, który zapewnił, że Administrator terenu – Tyski Zakład Usług Komunalnych, zamontuje fotopułapkę oraz odpowiednie tablice informacyjne.

Park Niedźwiadków, znany każdemu mieszkańcowi miasta, z trzema kamiennymi niedźwiedziami, został utworzony w 1962 roku. Autorem rzeźb jest Augustyn Dyrda, miejscowy artysta. Od 2018 roku, niedźwiadki mają swoje imiona: Misia, Tysio i Gutek.