Oferowane usługi bezpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w Tychach

W mieście Tychy, istnieją punkty oferujące nieodpłatne usługi pomocnicze w zakresie prawa, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji. Te punkty zapewniają wsparcie bez kosztów dla osób potrzebujących pomocy, niezależnie od tego, czy ich sprawy wymagają dalszego prowadzenia w sądzie.

Darmowa pomoc prawna obejmuje usługi prawnika, który wyjaśni Ci Twoje prawa i obowiązki. Może również zaoferować możliwe rozwiązania problemów prawnych, które Cię dotyczą. W razie konieczności sporządzenia dokumentów, takich jak pozew, jeśli sprawa jeszcze jest na etapie przed sądowym, prawnik jest do dyspozycji. Kiedy Twoja sprawa jest już prowadzona w sądzie, prawnik pomoże Ci złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie adwokata z urzędu, abyś nie musiał pokrywać kosztów związanych z wynajęciem prawnika na własny rachunek.

Bezpłatna porada obywatelska polega na skonsultowaniu Twojej sytuacji z doradcą obywatelskim. Doradca sprawdzi Twoje problemy, aby dostosować pomoc do Twoich potrzeb. Wytłumaczy Ci również jakie są Twoje prawa i obowiązki, abyś wiedział, czego możesz oczekiwać i co powinieneś zrobić, aby nie zaszkodzić sobie. Doradca pomoże Ci również w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, a jeśli zajdzie taka potrzeba, pomoże Ci stworzyć plan działań na przyszłość i będzie Cię wspierał w jego realizacji.

Nieodpłatna mediacja to usługa, która może pomóc Ci w rozwiązaniu konfliktów bez konieczności udania się do sądu. Mediator jest dostępny, aby pomóc Ci dojść do porozumienia z drugą stroną konfliktu. Możesz również poprosić o przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o jej przeprowadzenie przed sądem. Jeśli konflikt dotyczy sprawy karnej, mediator może pomóc Ci sporządzić wniosek o przeprowadzenie mediacji. Jeśli zawarłeś już ugodę podczas mediacji, mediator może pomóc Ci sporządzić wniosek do sądu o jej zatwierdzenie.

Warto jednak zauważyć, że z darmowej mediacji wyłączone są te przypadki, które są zlecone przez sąd oraz te sprawy, w których istnieje uzasadnione podejrzenie występowania przemocy między stronami konfliktu.