Zakończono modernizację Tyskiej Stacji Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego

W Tychach, przy ul. Fitelberga, mieści się zmodernizowana Stacja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. Przemianę tę możliwą uczyniła gruntowna modernizacja, która dodała tej instytucji nowego blasku. Do udziału w ceremonii otwarcia stacji po jej odnowie zaproszono takie osobistości jak: Jakub Chełstowski – marszałek województwa, Maciej Gramatyka – pełniący obowiązki prezydenta miasta Tychy oraz dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Łukasz Pach.

Jak podkreślił marszałek Jakub Chełstowski, ratownicy medyczni nieustannie walczą o zdrowie i życie ludzi, dlatego też powinni mieć do dyspozycji najdoskonalszy sprzęt medyczny i pracować w godnych warunkach. W aktualnej kadencji planowane jest zakupienie 70 karetek, co oznacza wymianę aż 95 procent zasobów Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. Marszałek wyraził swoją wdzięczność ratownikom za ich nieocenioną codzienną pracę i podkreślił, że zmodernizowanie stacji WPR w Tychach było możliwe dzięki inwestycji o wartości 4,6 mln zł, z czego 2,2 mln zł pochodziło z budżetu województwa.

Przeprowadzone prace modernizacyjne obejmowały wymianę wszelkich instalacji wewnętrznych takich jak: elektryczna, teletechniczna, centralnego ogrzewania, wodną i kanalizacyjną. Ulepszono również węzły sanitarne, szatnie, pomieszczenia wypoczynku oraz kuchnię. Całkowicie odnowiono stolarkę okienną i drzwiową w całym obiekcie, a także posadzki i balustradę wewnętrzną. Wymieniono okładziny z płytek na ścianach i podłogach. Zainstalowano klimatyzację w części pomieszczeń, wymieniono punkty podgrzewania wody na centralny system z zasobnikiem o pojemności około 500 litrów sprzężonym z pompą ciepła. Wykonano izolację termiczną dachu i zamontowano instalację fotowoltaiczną. Ponadto, konieczne okazało się wyburzenie dziesięciu garaży. Przebudowano nawierzchnię przed budynkiem i postawiono wiatę dla ambulansów. Nowe jest też ogrodzenie i brama wjazdowa.

Łukasz Pach, dyrektor WPR w Katowicach, stwierdził, że pomimo iż budynek na zewnątrz wyglądał całkiem przyzwoicie, to jednak wewnątrz istniała pilna potrzeba gruntownego remontu. Wyraził swoją wdzięczność za wsparcie ze strony województwa i pana marszałka, dzięki któremu możliwe było stworzenie komfortowych warunków pracy dla personelu, który codziennie ratuje zdrowie i życie pacjentów.

Maciej Gramatyka, pełniący obowiązki prezydenta Tychów, podkreślił znaczenie tej modernizacji dla zapewnienia wysokiej jakości opieki medycznej dla mieszkańców miasta i złożył najserdeczniejsze życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy dla wszystkich pracowników stacji.

Warto zaznaczyć, że wsparcie samorządu województwa wyniosło ponad 2,2 mln zł. Na miejscu stacjonować będą cztery zespoły wyjazdowe.