Przyjęcie programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy: proces konsultacji trwa do 3 stycznia 2024 r.

Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2027 jest obecnie poddany procesowi konsultacji. Ten ważny proces, który ma na celu opracowanie i finalizację programu, jest planowany do zakończenia 3 stycznia 2024 roku.

Funkcję organizacyjną w zakresie przygotowania projektu i prowadzenia konsultacji powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tychach. Działa on jako główna jednostka odpowiedzialna za opracowanie i przeprowadzenie tego kluczowego procesu, dostarczając swoje dane kontaktowe dla wszystkich zainteresowanych stron.