Nowo mianowani pedagodzy w oświacie Tychów – uroczystość na koniec roku

We wtorek, 19 grudnia, w sali sesyjnej Urzędu Miasta Tychy odbyła się solenna ceremonia wręczenia aktów nadania tytułu nauczyciela mianowanego. W uroczystości uczestniczył Bogdan Białowąs, który obecnie sprawuje funkcję Prezydenta Miasta Tychy. Dokonał on wręczenia 22 dokumentów potwierdzających awans zawodowy nauczycielom.

Przed otrzymaniem decyzji o awansie, wszyscy nauczyciele złożyli ślubowanie. Tekst przysięgi został odczytany przez Aneta Luboń-Stysiak – Sekretarz Miasta Tychy.

Pomiędzy 1 a 12 grudnia 2023 roku, organ zarządzający przeprowadził w Miejskim Centrum Oświaty w Tychach proces egzaminacyjny, którego celem było nadanie stopnia nauczyciela mianowanego. Ogółem 22 postępowania zakończyły się pozytywnie: dla 4 nauczycieli pracujących w przedszkolach (nr: 3, 9, 18, 21), jednego nauczyciela Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, dziewięciu pracowników szkół podstawowych (nr: 1, 10, 18, 19 , 22, 40), sześciu nauczycieli szkół ponadpodstawowych (I LO, III LO, ZS 4, ZS 7), jednego pedagoga z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz jednego nauczyciela MDK.

Podsumowując rok 2023, w Tychach tytuł nauczyciela mianowanego uzyskało aż 142 nauczycieli pracujących w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych. W tym 120 awansów nastąpiło w tzw. sesji letniej a pozostałe 22 w sesji zimowej.