Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli w Tychach

W sali obrad miejskiego ratusza w Tychach, dnia 19 grudnia, miało miejsce uroczyste przekazanie dokumentów potwierdzających awans zawodowy na stanowisko nauczyciela mianowanego. Było to zaszczytne zadanie Bogdana Białowąsa, który tymczasowo pełni rolę Prezydenta Miasta, a którego obowiązkiem było wręczenie 22 tego typu dokumentów.

Zanim nauczyciele mogli otrzymać decyzje dotyczące ich awansu na stopień mianowanego, musieli złożyć ślubowanie. Treść tej symbolicznej przysięgi została odczytana przez Anetę Luboń-Stysiak, Sekretarz miasta.

W okresie od 1 do 12 grudnia 2023 roku odpowiedni organ zarządzający zorganizował 22 procedury egzaminacyjne w ramach Miejskiego Centrum Oświaty. Zawodowy tytuł nauczyciela mianowanego otrzymało czterech pedagogów przedszkolnych (z placówek numer: 3, 9, 18, 21), jeden nauczyciel pracujący w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, dziewięciu edukatorów ze szkół podstawowych (z placówek numer: 1, 10, 18, 19, 22, 40), sześciu nauczycieli szkół ponadpodstawowych (m.in. z I LO, III LO, ZS 4, ZS 7), pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz jeden nauczyciel z MDK-u.

Podsumowując rok 2023, stopień nauczyciela mianowanego uzyskało w Tychach łącznie 142 nauczycieli pracujących w różnych szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych. Zebrana statystyka pokazuje, że 120 z nich otrzymało awans w tzw. sesji letniej, a pozostałych 22 w sesji zimowej.