Finansowanie klubów sportowych w Tychach na rok 2024 – szczegóły dotacji

Opublikowana została lista wsparcia finansowego z gminnej puli, przeznaczonego na projekty związane z promocją i rozwojem sportu w Tychach w roku 2024. Kluby KP GKS Tychy S.A. oraz Tyski Sport S.A. będą mogły skorzystać łącznie z ponad 9 milionów złotych. Pozostałe kluby i sekcje sportowe na terenie Tych, które nie są częścią wymienionych spółek, otrzymają dofinansowanie o wiele skromniejsze – suma ta wynosi nieco ponad 1,7 miliona złotych.

Klub Piłkarski GKS Tychy S.A. otrzyma największą dotację – aż 4 165 000 złotych, która zostanie wykorzystana na „profesjonalną organizację funkcjonowania sekcji piłki nożnej w roku 2024”. Sekcja hokeja na lodzie spółki Tyski Sport S.A. ma do dyspozycji również pokaźną sumę – 3 900 000 złotych na rok 2024. Dodatkowo, sekcji koszykówki przydzielono kwotę 615 000 złotych. Szczegółowy podział środków przedstawiono w tabeli.

39 klubów, sekcji i stowarzyszeń sportowych, które nie są związane z wyżej wymienionymi spółkami, ubiegało się o dotacje z budżetu gminy na rok 2024. Złożone zostały wnioski na łączną kwotę 4 553 570 złotych, jednak ostatecznie miasto przyznało im dofinansowanie w wysokości 1 710 000 złotych.

Najwięcej środków, bo aż 400 000 złotych, trafi do Akademii Piłki Nożnej SMS Tychy. Te pieniądze zostaną wykorzystane na „wspieranie i organizację szkolenia sportowego oraz współzawodnictwo młodych piłkarzy w mieście Tychy”. Tyski Klub Siatkarski otrzyma dotację w wysokości 190 000 złotych na „organizowanie funkcjonowania seniorskiej drużyny męskiej”, a GKS Futsal Tychy – 142 000 złotych na „profesjonalną organizację funkcjonowania seniorskiej drużyny futsalowej oraz prowadzenie Tyskiej Ligi Futsalu”.

Najlepiej finansowo wespręte zostały kluby uprawiające najbardziej popularne dyscypliny sportu – piłkę nożną, hokej, koszykówkę, futsal i siatkówkę. Niestety, kluby zajmujące się rzadszymi dyscyplinami sportowymi jak szermierka kendo, karate czy judo otrzymały znacznie niższe dotacje.