Centrum Wolontariatu w Tychach organizuje zbiórkę żywności dla biednych na nadchodzące święta

W naszym społeczeństwie znajdują się rodziny, które nie mają wystarczających środków na zakup podstawowych produktów spożywczych, opału do ogrzewania swoich domów, leków czy nawet podstawowych środków do utrzymania higieny. Te rodziny często z trudem radzą sobie z prośbą o pomoc. Jako że zbliża się czas Bożego Narodzenia, czas pełen miłości, zrozumienia i empatii, Tyskie Centrum Wolontariatu organizuje zbiórkę żywności dla tych rodzin.

Akcja ma na celu umożliwić tym najbardziej potrzebującym spędzenie radosnych świąt. Uczestnicy zbiórki mogą przekazać długoterminowe produkty spożywcze, które następnie zostaną rozdzielone pomiędzy ubogie rodziny, osoby starsze oraz osoby samotne. Produkty można zostawić bezpośrednio w budynku Tyskiego Centrum Wolontariatu, znajdującym się przy ulicy Edukacji 11a (pokój 67, biuro @Internationaler Bund Polska).

Podziękowania kierowane są do pomysłodawczyń tej akcji – Pani Żanety Śpiewak z Fundacji Ogień Wsparcia oraz Paniom Monice i Bożenie, które sprawują opiekę nad szkolnym kołem wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 40 w Tychach – jak zaznaczają przedstawiciele TCW.

Zbiórka żywności odbywa się również w Szkole Podstawowej nr 40, mieszczącej się przy ulicy Zgrzebnioka 45. W najbliższym czasie zostaną ogłoszone kolejne punkty, w których będzie można przekazać swoje dary.