Apel Policji o przestrzeganie przepisów na Mikołowskiej: ograniczenie masy pojazdów związane z modernizacją wiaduktów

W związku z trwającymi pracami na wiaduktach drogowych ulicy Mikołowskiej, służby mundurowe przypominają kierowcom o konieczności przestrzegania wprowadzonych zmian w ruchu drogowym. Stworzone regulacje dotyczą ograniczenia przemieszczania się pojazdów i zestawów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 42 tony. Apelują o ściśle respektowanie tego rozporządzenia.

Ulica Mikołowska jest obecnie poddana procesowi modernizacji, a szczególną uwagę skupiają na sobie wiadukty drogowe znajdujące się na trasie DK-44. Urząd Miasta Tychy, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy stanu technicznego tych obiektów i wyników testów wytrzymałościowych, ustalił maksymalną nośność na 42 tony. Znaczy to, że przejazd pojazdów czy zestawów o masie przekraczającej ten limit może prowadzić do uszkodzeń strukturalnych, a nawet do nieodwracalnej konieczności zamknięcia wiaduktu.

Siły policyjne intensyfikują nadzór nad tym obszarem i szczegółowo obserwują, czy kierowcy przestrzegają nowych limitów. Przy tej okazji, przypominamy o konsekwencjach łamania tych przepisów: grzywna wynosząca 500 złotych oraz dodatkowe 2 punkty karne. Policja zdecydowanie apeluje o odpowiedzialne i zgodne z prawem zachowanie na drodze.