Gorliwość tyskich policjantów w budowaniu zaufania i bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców

W Tychach, policjanci z entuzjazmem angażują się w interakcje z najmłodszymi obywatelami miasta. Prowadzą z nimi dyskusje na temat bezpieczeństwa, ostrzegają przed potencjalnymi niebezpieczeństwami i czasem, jak uczynił to młodszy aspirant Krzysztof Jastrzębski, czytają im książki, aby ubogacić ich codzienną rutynę i pokazać, że mogą polegać na policji niezależnie od sytuacji. Profilaktyka oraz odwiedziny w instytucjach edukacyjnych to kluczowe elementy programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

Policjanci czynnie uczestniczą w różnorodnych wydarzeniach skierowanych do dzieci mieszkających w Tychach. Interakcje te mają różne formy – odbywają się podczas eventów z udziałem funkcjonariuszy lub bezpośrednio w przedszkolach, gdzie dzieci mają szansę dowiedzieć się więcej na temat bezpieczeństwa. Spotkania te bywają jednak czasem inaczej zorganizowane. Tak było podczas niedawnej wizyty przedszkolaków z nr 12 w Miejskiej Bibliotece w Tychach, gdzie grupa przedszkolaków o nazwie „Jeżyki” miała okazję spotkać mł. asp. Krzysztofa Jastrzębskiego. Policjant odczytał dzieciom historię o Kici Koci, której marzeniem było zostać policjantką. Spotkania te, pełne ciepła i życzliwości, z pewnością pomagają budować pozytywny obraz policji wśród najmłodszych. Dzieci mają okazję zrozumieć rolę policji w społeczeństwie, zapoznać się z elementami ich stroju i przede wszystkim zdać sobie sprawę, że mogą zawsze liczyć na pomoc funkcjonariuszy.

W ramach realizacji programu „Dzielnicowi bliżej nas”, tyscy funkcjonariusze niemalże codziennie spotykają się z mieszkańcami miasta, nie tylko najmłodszymi. Głównym celem tej inicjatywy jest nawiązanie bezpośrednich kontaktów z obywatelami. Dzięki temu, policjanci są szybciej na miejscu tam, gdzie są najbardziej potrzebni według opinii społeczności lokalnej. Ich zadaniem jest podejmowanie działań mających na celu utrzymanie ładu i porządku zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Policjanci podczas swoich patroli starają się dotrzeć również do osób starszych i samotnych, często oferując im swoją pomoc. Służą wsparciem dla rodzin, informują obywateli o dostępnych możliwościach prawnych i administracyjnych. Poświęcają więcej czasu na bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami, co sprawia, że dzielnicowi są nazywani policjantami pierwszego kontaktu, gotowymi do pomocy wszystkim obywatelom, włączając w to najmłodszych.