Zaproszenie mundurowych do szkoły: Policjanci prowadzą zajęcia dla tyskich uczniów

W Zespole Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach, gdzie funkcjonuje profil policyjny, odbyło się wyjątkowe spotkanie. W jego ramach pewna grupa policjantów poprowadziła ciekawe zajęcia dla uczniów. Głównym celem tego spotkania była wymiana doświadczeń oraz przekazanie istotnych informacji na temat pracy w służbach mundurowych i procesu rekrutacji do nich. Wizyta stróżów prawa miała również na celu zmotywowanie młodzieży do podjęcia decyzji o wstąpieniu w szeregi tej formacji po ukończeniu szkoły.

Osoby odpowiedzialne za organizację tych zajęć to policjant specjalizujący się w dziedzinie profilaktyki społecznej oraz policjantka z Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Tychach. Program lekcji obejmował prezentację dotyczącą różnych etapów rekrutacji do Policji, jak również omawiał trudności, które mogą napotkać kandydaci zainteresowani karierą mundurową. Uczniowie mieli także okazję obejrzeć film z ilustracją testu sprawnościowego – kluczowej części procesu rekrutacyjnego. Policjanci poruszyli również temat procedury składania dokumentów, udzielili młodzieży praktycznych rad i wskazań, na co zwracać szczególną uwagę podczas poszczególnych etapów rekrutacji.

Spotkanie wywołało dużo pytań ze strony uczestników, co świadczy o dużym zainteresowaniu tematem. Wizyta funkcjonariuszy była częścią szerszej kampanii informacyjno-edukacyjnej o nazwie „Policję tworzą ludzie…Twórzmy ją razem”. Dzięki takim inicjatywom młodzi ludzie mają szansę na osobiste sprawdzenie swoich wyobrażeń o zawodzie policjanta i lepsze przygotowanie się do przyszłej kariery.