Ogólnopolski Dzień Ratownika Medycznego obchodzony w Tychach

Pierwszy Ogólnopolski Dzień Ratownika Medycznego miał miejsce 8 września w Tychach, co posłużyło jako doskonała okazja do przekazania karetki pogotowia Polskiemu Towarzystwu Ratowników Medycznych. Informacje o tym wydarzeniu dostarczył Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Wśród ważnych postaci uczestniczących w tej uroczystości byli Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, senator Beata Małecka-Libera i radny sejmiku Grzegorz Wolnik. Przed rozpoczęciem wydarzenia, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe z Katowic podarowało karetkę Polskiemu Towarzystwu Ratowników Medycznych.

Podczas uroczystości, Marszałek Województwa Śląskiego, Jakub Chełstowski, podkreślił znaczenie pracy ratowników medycznych. Wyraził szczere podziękowania za ich niesamowitą wiedzę, zaangażowanie oraz poświęcenie w ratowaniu ludzkich żyć i zdrowia. Przywołał również wysiłki podejmowane przez władze w celu wspierania tych istotnych działań, takie jak zakup i modernizacja sprzętu, budowa nowych stacji pogotowia czy poprawa warunków pracy. Jako przykład takiego wsparcia podał przekazanie karetki dla Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, które miało miejsce tego dnia.

W trakcie uroczystości wręczono także odznaczenia i nagrody dla ratowników medycznych. Jarosław Madowicz, prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, otrzymał Złotą Odznakę za Zasługi dla Województwa Śląskiego, którą wręczył mu Grzegorz Wolnik, radny Sejmiku Województwa Śląskiego.