Wody Jeziora Paprocańskiego niezdatne do kąpieli. Powód? Sinice w wodzie

Z powodu zatrucia wody sinicami zamknięto kąpielisko Paprocańskie. Niestety, ale zakwitanie sinic jest problemem, który co roku dotyczy tego miejsca. Woda nad jeziorem została oczywiście przebadana przez sanepid. Po kontroli sanepidu zadecydowano o natychmiastowym zamknięciu kąpieliska.

Zakaz kąpieli nad Jeziorem Paprocańskim

Jak co roku Tyszanie muszą borykać się z problemami występującymi nad jeziorem Paprocańskim. Jak co roku w początkowym okresie lata dochodzi tutaj od zakwitnięcie sinic. Podobnie jest również i w tym roku, a miejscowy sanepid postanowił wprowadzić zakaz kąpieli aż do odwołania.

Miasto próbuje rozwiązać problem

Władze miasta już od dłuższego czasu starają się zaradzić temu problemowi. Na ten moment współpracują oni m.in. z naukowcami z Uniwersytetu Śląskiego. Głównym efektem tej współpracy jest chociażby to, aby władze miasta skupiły się na poprawie bilansu wodnego. W przypadku Jeziora Paprocańskiego mowa o tym, aby zwiększyć ilości wody, która dopływa do zbiornika. Również jakość wód dopływających powinna zostać poprawiona, chociażby poprzez odtworzenie rozwiązań hydrotechnicznych z przeszłości.