Program "STOP SMOG" otwiera dodatkowy nabór wniosków – zmniejszamy emisję zanieczyszczeń

Z dniem 2 kwietnia rozpoczyna się dodatkowy proces przyjmowania zgłoszeń do udziału w programie o nazwie „STOP SMOG”. Podstawowym celem tego programu jest minimalizowanie emisji szkodliwych substancji oraz poprawa jakości powietrza. Dąży do tego poprzez implementację środków niskoemisyjnych, których głównym celem jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Program skierowany jest przede wszystkim do gospodarstw domowych o niższym poziomie zamożności, które mieszkają w domach jednorodzinnych, w tym również w budynkach komunalnych.

W ramach dodatkowego naboru planowane jest przyjęcie 7 wniosków na dofinansowanie inicjatyw z zakresu programu „STOP SMOG”. Będzie on prowadzony począwszy od 2 kwietnia 2024 roku, aż do momentu wyczerpania dostępnych funduszy na realizację działań niskoemisyjnych. W każdym jednak przypadku proces ten nie będzie trwał dłużej niż do 30 kwietnia 2025 roku.

W kontekście realizacji programu możliwe jest przeprowadzenie różnorodnych działań, takich jak: wymiana lub usunięcie zanieczyszczających i niewydajnych pieców na kotły ekologiczne, ocieplanie ścian, stropów czy podłóg na gruncie, jak również stropodachów i dachów. Prace mogą także obejmować eliminację mostków cieplnych, wymianę okien oraz drzwi zewnętrznych, podłączanie do centralnego ogrzewania lub gazu, montowanie instalacji OZE, takich jak pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne, modernizacja systemu wentylacji oraz naprawy kominów.