Nowe książki dotyczące problematyki rodzicielskiej i uzależnień trafią do bibliotek w Tychach

Do bibliotek w Tychach zostanie przekazany zestaw publikacji, które stanowią cenne źródło informacji dla rodziców, nauczycieli, psychologów oraz pedagogów. To praktyczny poradnik, gdzie można znaleźć wiele pomocnych wskazówek dotyczących istotnych kwestii takich jak budowanie silnej relacji z dziećmi, radzenie sobie z problemami związanymi z współuzależnieniem, a także rozpoznawanie i walka z cyberuzależnieniem.

Wśród tytułów przekazanych do tyskich instytucji znajdziemy takie pozycje jak: „Współuzależnieni. Jak zatroszczyć się o siebie i budować zdrowe relacje z osobami uzależnionymi” autorstwa Joanny Flis, „Jestem DDA-Notatki z terapii. Jak wyjść z toksycznego domu” napisane przez Joannę Szczerbaty. Książka „Cyberzaburzenia-cyberuzależnienia”, której autorami są Mariusz Jędrzejko, Agnieszka Taper, Tomasz Kozłowski także znajdzie się na półkach tyskich bibliotek. Wśród nich nie zabraknie również poradnika „Nastolatki na zakręcie. Jak wspierać zdrowie w głowie młodych ludzi” stworzony przez Katarzynę Waszyńską i Edytę Żmudę, „Więź. Dlaczego rodzice powinni być ważniejsi od kolegów” autorstwa Gabora Mate i Gordona Neufelda oraz „Uwięzieni w słowach rodziców” napisane przez Agnieszkę Kozak i Jacka Wasilewskiego.

Publikacje trafią do różnych placówek na terenie Tychów, w tym do szkół podstawowych, szkół średnich, Placówki Pieczy Zastępczej Kwadrat, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej czy Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Zakup tych książek został zrealizowany w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024”.