Podsumowanie IV edycji konkursu Ambasadorzy Srebrnego Pokolenia w Teatrze Śląskim

14 marca, na scenie Teatru Śląskiego, miało miejsce uroczyste podsumowanie czwartej edycji prestiżowego konkursu „Ambasadorzy Srebrnego Pokolenia”. Wyróżnienie w kategorii „Przyjaciel Seniora 2023” otrzymał Maciej Gramatyka, pełniący obowiązki prezydenta miasta Tychy. Nagrody laureatom wręczyli Anna Zasada-Chorab, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Alina Bednarz, radna Sejmiku, reprezentująca marszałka Jakuba Chełstowskiego.

Głównym celem konkursu jest docenienie i uhonorowanie osób, które swoją postawą i działalnością społeczną stają się wzorem do naśladowania dla seniorów. Podczas rozdania nagród wyróżnione zostały osoby z trzech różnych kategorii.

Elżbieta Markowska, prezes stowarzyszenia częstochowskie Amazonki, została uhonorowana tytułem „Ambasador Srebrnego Pokolenia z Sercem”. Jej działalność skupia się na wsparciu osób chorych onkologicznie oraz niepełnosprawnych – zarówno dzieci, młodzieży jak i seniorów. Jest ona również aktywna w promowaniu profilaktyki schorzeń onkologicznych i podnoszeniu świadomości zdrowotnej.

W kategorii „Ambasador Srebrnego Pokolenia – Mistrz dla Młodych”, nagrodę otrzymała Elżbieta Rosińska, przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej. Jej pasją jest praca na rzecz lokalnej społeczności senioralnej oraz edukacja i integracja międzypokoleniowa.

Zaszczytny tytuł „Ambasador Pracującego Srebrnego Pokolenia” otrzymał Rafał Marek, dyrektor DPS Nasz Dom w Gliwicach. Jako doświadczony dyrektor instytucji pomocowych, angażuje się w różnorodne inicjatywy społeczne, inspirując innych do aktywnej współpracy na rzecz seniorów.

Podczas uroczystości wręczono również podziękowania dla osób, które aktywnie wspierają i inicjują działania na rzecz społeczności senioralnej w miastach, gminach i powiatach. Nagrody przyznano w dwóch dodatkowych kategoriach: „Samorządowiec Przyjazny Seniorom 2023” oraz „Przyjaciel Seniora 2023”.

Spośród samorządowców wyróżniono między innymi Jarosława Klimaszewskiego, prezydenta Bielska-Białej, Mariusza Wołosza, prezydenta Bytomia, Sławę Umińską-Kajdan, prezydentkę Piekar Śląskich, Dariusza Polowego, prezydenta Raciborza oraz Macieja Gramatykę, pełniącego funkcje prezydenta Tychów.

Wśród laureatów tytułu „Przyjaciel Seniora 2023” znaleźli się m.in.: Dorota Konieczny-Simela, radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Urszula Koszutska, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego czy Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce.

Jako finał wydarzenia zaprezentowano spektakl „Byk” Szczepana Twardocha i Roberta Talarczyka.