Przetarg na projekt modernizacji linii kolejowej Katowice Piotrowice – Tychy i przebudowę stacji w Tychach

Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczynają procedurę przetargową na przygotowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji w infrastrukturę kolejową, obejmującej odcinek linii kolejowej między Katowicami Piotrowicami a Tychami oraz stację w Tychach. To część wielkiego projektu, który ma na celu gruntowną transformację transportu kolejowego na terenie województwa śląskiego, poczynając od Będzina, przez Sosnowiec, Katowice, Tychy, a kończąc na Zebrzydowicach i granicy z Czechami.

Zadaniem jest nie tylko zwiększenie dostępności komunikacji kolejowej poprzez budowę nowych przystanków, ale również skrócenie czasu podróży pociągów na tym kluczowym dla przewozów lokalnych, międzywojewódzkich i międzynarodowych odcinku. Planowane jest zwiększenie przepustowości dzięki rozbudowie układu torowego oraz podniesienie standardów podróży. Przewiduje się też dostosowanie stacji i przystanków do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

Planem jest również przebudowa stacji Tychy, w tym budowa nowego przejścia podziemnego łączącego perony za pomocą schodów i wind. Zaznaczyć jednak należy, że podjęta inicjatywa nie dotyczy budynku dworca kolejowego czy dworca autobusowego w Tychach, które nie są własnością PLK SA – zauważa Katarzyna Głowacka.

Modernizacja przewiduje opracowanie projektu renowacji torów i dobudowy dodatkowych, co umożliwi oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie liczby kursujących pociągów. Planowane jest także stworzenie nowych przystanków w Katowicach przy ulicy Tunelowej i Niezapominajek oraz w Tychach Mąkołowcu.

Projektowanie prac ma mieć miejsce w latach 2024-2027, a prace budowlane planowane są do realizacji w latach 2028-2031, po uzyskaniu odpowiedniego finansowania. Warto dodać, że odcinek Katowice Piotrowice – Tychy jest elementem szerszej inwestycji na linii Będzin – Zebrzydowice. Obecnie PLK SA realizują prace budowlane na odcinkach między Będzinem a Katowicami Szopienicami Płd. oraz między Tychami a Goczałkowicami. Przetargi trwają na odcinkach Katowice Szopienice Płd. – Katowice Piotrowice oraz Zabrzeg – Zebrzydowice. Prace budowlane na odcinku od Goczałkowic-Zdroju do Zabrzegu zostały już zakończone.