Podnoszenie kompetencji w zakresie bezpieczeństwa: 312 pracowników PKM Tychy przeszkolonych przez Straż Miejską

Przez okres od lutego do października, 312 członków personelu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Tychach wyposażono w umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenia, przeprowadzone przez Straż Miejską w Tychach, były skierowane do osób poszkodowanych znalazły się w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia ich zdrowia lub życia.

Szkolenia miały na celu zapewnienie, aby każdy z pracowników i kierowców PKM mógł prawidłowo przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, przy wykorzystaniu symulacyjnej figury do treningu, a także specjalistycznej aplikacji pokazującej efektywność wykonywanego masażu serca. W trakcie szkoleń, strażnicy miejscy demonstrowali również jak działa defibrylator AED i jak go używać w przypadku niespodziewanego zatrzymania krążenia u osoby.

Na czele szkoleniowej misji stali certyfikowani instruktorzy – inspektor Kazimierz Zięcina oraz inspektor Radosław Wałkowicz. Podczas ceremonii zamknięcia szkoleń, która odbyła się w siedzibie Straży Miejskiej w Tychach, Daniel Szczurek, Dyrektor ds. Przewozów Pasażerskich PKM Sp z o.o., osobiście wyraził swoje podziękowania strażnikom za przeprowadzenie tego istotnego programu szkoleniowego i za ich nieocenione zaangażowanie oraz profesjonalizm.