Aktywność policji z Tychów w kontekście poprawy bezpieczeństwa na drodze podczas Europejskiego Tygodnia Mobilności 2023

W okresie od 16 do 22 września 2023 roku, które to dni były obfitowały w wydarzenia związane z Europejskim Tygodniem Mobilności oraz Dniami Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ROADPOL Safety Days), oficerowie policyjni z komendy w Tychach brali aktywny udział w licznych inicjatywach i działaniach zorientowanych na poprawę poziomu bezpieczeństwa na polskich drogach. Przeprowadzone interwencje oraz profilaktyczne spotkania miały za zadanie przede wszystkim uświadomić kierowcom, iż to od nich samych zależy bezpieczeństwo na drogach.

ROADPOL Safety Days to koordynowany wysiłek Policji ruchu drogowego państw będących członkami ROADPOL oraz różnych instytucji związanych z tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego. Najważniejszym celem tej inicjatywy jest dążenie do eliminacji ofiar śmiertelnych w wyniku wypadków drogowych. Główne działania i wydarzenia skupiają się na podniesieniu świadomości o zagrożeniach, które mogą napotkać uczestników ruchu drogowego, a także na promowaniu bezpiecznych postaw i przestrzegania zasad ruchu drogowego. Hasło akcji brzmi: „Żyj i ratuj życie”. Organizatorzy tej inicjatywy podkreślają, że klucz do poprawy bezpieczeństwa na drogach leży w odpowiednim zachowaniu wszystkich użytkowników dróg.

Podczas tych działań, dokładnie 20 września 2023 roku, tyscy policjanci odgrywali kluczową rolę, prowadząc kontrole prędkości za pomocą specjalistycznych urządzeń do jej pomiaru oraz samochodów wyposażonych w wideorejestratory. Mając na względzie fakt, że najczęściej przyczyną tragicznych wypadków jest nieodpowiednia prędkość, policjanci skupili swoją uwagę na kontrolach w miejscach o największym natężeniu ruchu w mieście. W ciągu jednego dnia udało im się ujawnić aż 61 wykroczeń związanych z przekroczeniem dozwolonej prędkości.