Młodzi uczniowie z Tychów triumfują na egzaminie ósmoklasisty w województwie śląskim

Podczas sesji egzaminacyjnej dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych w całym kraju, trwającej od 14 do 16 maja, uczniowie z Tychów zanotowali imponujące wyniki. Wyprzedzili swoich rówieśników w całym województwie śląskim, osiągając najlepsze wyniki z języka polskiego i angielskiego. Mimo że w matematyce musieli uznać wyższość uczniów z Katowic, plasując się na drugim miejscu, ich osiągnięcia i tak są godne podziwu.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Tychach były następujące: 517 uczniów podjęło próbę zdobycia punktów z języka polskiego, 542 z języka angielskiego i 518 z matematyki.

Analiza danych dostarczonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie pokazuje, że tyszanie wykazali się najwyższymi umiejętnościami językowymi w porównaniu do innych powiatów w województwie śląskim. Średnia procentowa zdobytych punktów w Tychach dla języka angielskiego to 76,93% – znacznie więcej niż średnia dla całego województwa (66,48%) i średnia krajowa (66%). Podobnie w przypadku języka polskiego – tutejsi uczniowie zdobyli średnio 64,61% punktów, podczas gdy średnia dla województwa wyniosła 58%, a średnia krajowa – 61%.

Wyniki z matematyki były również powyżej przeciętnej. Tyszanie osiągnęli średnią 57,07%, podczas gdy średnia dla województwa wynosiła 49,54% i średnia krajowa – 52%. Tym samym uczniowie z Tychów uplasowali się na drugim miejscu, tuż za Katowicami.

12 lipca zostaną ogłoszone listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych. Kandydaci będą mieli czas do 18 lipca na potwierdzenie decyzji o kontynuacji nauki. Listy osób przyjętych i nieprzyjętych zostaną opublikowane 19 lipca. Pełen harmonogram rekrutacji jest dostępny na stronie Tyskiego Portalu Oświatowego.