Rzecznik Prasowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów wyjaśnia plany dotyczące budowy parkingów poprzez zwężanie jezdni

Odbyliśmy rozmowę z Marcinem Godzikiem, Rzecznikiem Prasowym Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, aby dowiedzieć się o dokładnych planach miasta na przekształcenia dwupasmowych dróg w parkingi. Pytaliśmy o konkretną lokalizację tych zmian oraz o przewidywany harmonogram.

Część mieszkańców Tychów jest niezadowolona z planowanego ograniczenia szerokości jezdni i przekształcenia jej na miejsc parkingowe. Zorganizowali oni petycję do Urzędu Miasta Tychy, wyrażającą ich obawy. Szczegółowo pisaliśmy o tej sytuacji w artykule zatytułowanym „Stop zwężaniu pasów ruchu w Tychach”.

Godzik wyjaśnia, że mają miejsce prace nad stworzeniem parkingów przy ulicach Stoczniowców i Jaśkowickiej. W ten sposób miasto chce zapewnić dodatkowe miejsca parkingowe dla Parku Jaworek. Rzecznik podkreśla, że zmiana ta nie wpłynie negatywnie na ruch drogowy, gdyż wskazane ulice nie są obecnie obciążone znaczącym natężeniem ruchu.

Rzecznik tłumaczy, że zadaniem miasta jest znalezienie równowagi pomiędzy płynnością ruchu, a bezpieczeństwem. Miasto Tychy charakteryzuje sieć ulic o przekroju dwujezdniowym, co sprzyja płynnemu ruchowi, ale niekoniecznie bezpieczeństwie pieszych. Wspomniane zmiany mają na celu poprawę warunków dla pieszych oraz innych uczestników ruchu, przez spowolnienie ruchu i eliminacje niebezpiecznego wyprzedzania na przejściach.

Godzik podkreśla, że planowane są parkingi wzdłuż ulic Jaśkowickiej oraz Stoczniowców 70. W obu przypadkach parkingi powstaną kosztem jednego z pasów ruchu. Na ulicy Jaśkowickiej zostanie przeznaczony na ten cel odcinek 140 metrów od zatoki przystankowej w kierunku ronda Żwakowskiego – powstaną tam 23 miejsca parkingowe. Natomiast na ulicy Stoczniowców zostanie wydzielony odcinek około 70 metrów za zatoką przystankową, w kierunku ronda Harcerskiego – tam powstanie 9 miejsc parkingowych.

Rzecznik przypomina też, że tego typu rozwiązania były wcześniej testowane. Jako przykład podaje ulicę Sikorskiego, na której w okresie letnim prawy pas był przeznaczany na parking dla osób odwiedzających OW Paprocany. Podobnie działo się na ulicy Katowickiej, gdzie tymczasowo zwężano jezdnię za pomocą oznakowania. Te eksperymenty nie spowodowały znacznych utrudnień w ruchu.