Ulica Stoczniowców 70 w Tychach nawiedzona przez kolejny incydent z wyciekiem gazu

Nie dalej jak niedawno, mieszkańcy ulicy Stoczniowców 70 w Tychach doświadczyli incydentu związanego z wyciekiem gazu. Niestety, sytuacja ta powtórzyła się w poniedziałek wieczorem, dokładniej 24 czerwca około godziny 22. Po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego możliwego zagrożenia, na miejsce zostały natychmiastowo skierowane odpowiednie służby: drużyna straży pożarnej z JRG Tychy oraz specjaliści od gazów z pogotowia gazowego.

Po przybyciu na miejsce, specjaliści przeprowadzili szczegółowe badania i pomiary, które wykazały, że gaz ponownie unosi się ze studzienek kanalizacyjnych. W związku z poważnym zagrożeniem, dowódca akcji ratunkowej podjął decyzję o natychmiastowej blokadzie drogi oraz wezwał dodatkowe patrole policji.

Zakres blokady obejmował ulicę Stoczniowców 70 poczynając od skrzyżowania z ulicą Dunikowskiego aż do ronda Harcerskiego, jak również część ulicy Harcerskiej do skrzyżowania z ulicą Owczarską. Pomiary wykonane na miejscu zdarzenia wykazały obecność znacznej ilości gazu w atmosferze.

Obowiązek monitorowania sytuacji oraz usuwania awarii został przekazany pracownikom pogotowia gazowego, którzy będą dalej zajmować się tą niepokojącą sytuacją.