Trwają konsultacje społeczne dotyczące ustanowienia trzech dębów szypułkowych jako pomników przyrody w Parku Północnym

W dniach od 19 czerwca do 3 lipca ma miejsce proces konsultacji społecznych na temat tego, czy ustanowić status pomników przyrody dla trzech dębów szypułkowych, które zlokalizowane są na terenie Parku Północnego. Konsultacje te objęte są projektem uchwały.

Osoby zainteresowane mogą przesyłać swoje opinie i uwagi na temat projektu za pośrednictwem dwóch form – pisemnej czy elektronicznej. Pisemną formę należy skierować pod następujący adres: Urząd Miasta, Wydział Komunalny Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 43-100 Tychy, Al. Niepodległości 49.

Uwagi i opinie powinny być skierowane formalnie do Wydziału Komunalnego Ochrony Środowiska i Rolnictwa, biorąc pod uwagę, że jest to jednostka organizacyjna odpowiedzialna za ten projekt. Każda uwaga lub opinia powinna zawierać odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, które są tematem uwag lub opinii wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem.

W przypadku organizacji pozarządowych, w ich uwagach i opiniach powinny znaleźć się takie dane jak: pełna nazwa organizacji, adres jej siedziby, numer z rejestru, numer REGON oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji. Dodatkowo, powinien zostać dołączony katalog obszarów działalności statutowej.