Finalizacja prac przy budowie ulic Palmowej i Piaskowej w Tychach

Zakończenie budowy dwóch ważnych arterii komunikacyjnych – ulicy Palmowej i Piaskowej, niesie za sobą istotne korzyści dla mieszkańców dzielnicy Czułów w Tychach. Są one kluczowym łącznikiem między północną a południową częścią obszaru, stanowiąc znakomitą alternatywę dla dużo bardziej zatłoczonej, szczególnie w czasie godzin szczytu, ulicy Katowickiej.

Chociaż prace malarskie dotyczące oznakowania poziomego na tych drogach zostały już ukończone, obecnie trwają jeszcze prace porządkowe. Wciąż niezbędne jest zamontowanie progów zwalniających i wykonanie oznakowania pionowego, które planowane jest do realizacji w najbliższym czasie.

Ulica Palmowa rozpoczyna swój bieg od skrzyżowania z ulicą Katowicką, od strony zachodniej. Następnie przechodzi w ulicę Piaskową, która prowadzi aż do ulicy Tulipanów. Projekt ten obejmował nie tylko budowę dróg, ale także wykonanie chodników z dostępem do istniejącej infrastruktury pieszej i rowerowej oraz montaż nowoczesnego oświetlenia LED. Szereg prac, mniej widocznych dla mieszkańców, lecz niezbędnych z punktu widzenia inwestycji, obejmował przebudowę sieci telekomunikacyjnej, wykonanie odwodnień, a także modernizację kanalizacji i sieci instalacji gazowej.

Zarówno ulica Palmowa, jak i Piaskowa, są objęte strefą uspokojonego ruchu, znanej jako Tempo 30. Łączna długość obu ulic wynosi prawie 2 kilometry. Koszt tej inwestycji wyniósł nieco poniżej 19 milionów złotych. Przez kolejne trzy tygodnie prowadzone będą formalności związane z odbiorem inwestycji.