Reorganizacja i remont w Schronisku dla Zwierząt w Tychach zwiększy komfort zwierząt i ułatwi ich opiekę

Początek bieżącego miesiąca to moment, kiedy w Miejskim Schronisku dla Zwierząt w Tychach rozpoczęły się prace zmierzające do remontu i rozbudowy budynku biura oraz kociarni. Planowane zmiany oznaczają jednak pewne utrudnienia dla odwiedzających – teren schroniska stanie się placem budowy i dostęp do niego dla osób z zewnątrz będzie ograniczony. W związku z tym, niemożliwe będzie przybycie na miejsce po to, aby obejrzeć zwierzęta przeznaczone do adopcji.

Zakres prac remontowych obejmuje przede wszystkim rozbudowę kociarni – inwestycję mającą na celu poprawę warunków życia kotów. W nowo wyodrębnionych pomieszczeniach powstaną pokoje z wolierami przeznaczone specjalnie dla tych zwierząt. Inna ważna zmiana to dodanie do budynku miejsca przeznaczonego do kąpieli psów, które do tej pory musiały korzystać z pomocy fryzjerów dla zwierząt. Nowe regulacje architektoniczne zawierają także adaptację budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Z troski o dobrostan zwierząt podczas trwających prac, kociarnia zostanie tymczasowo przeniesiona do innego budynku. Wdrożone zostaną również Tymczasowe Domy, które będą służyć jako schronienie dla zwierząt czekających na adopcję. Schronisko zwraca się z prośbą do wszystkich chętnych osób, które mogłyby zaoferować tymczasowy azyl dla zwierzaków, o kontakt telefoniczny pod numerem 605 897 607 – mówią opiekunowie.

Mimo ograniczeń, proces adopcji zwierząt w schronisku nie zostaje zawieszony. Osoby zainteresowane adopcją psów i kotów muszą jednak wcześniej skontaktować się ze schroniskiem lub Wolontariatem działającym przy Schronisku dla Zwierząt w Tychach. Spacery zapoznawcze z zwierzętami planowane są poza terenem schroniska.

Pracownicy schroniska zdają sobie sprawę, że remont to duże wyzwanie i obiecują dołożyć wszelkich starań, aby minimalizować wszelkie niedogodności dla zwierząt. Prace mają potrwać około 35 tygodni.