Szkolny Budżet Obywatelski – inicjatywa rozwoju młodzieży, prezentowana na pierwszym w Polsce kongresie

W Krakowie 25 marca 2024 roku miało miejsce wyjątkowe wydarzenie: Kongres Szkolnego Budżetu Obywatelskiego (SzBO) – pierwszy kongres tego rodzaju w naszym kraju. Zgromadził on osoby odpowiedzialne za zarządzanie i realizację budżetów obywatelskich w placówkach oświatowych. W gronie uczestników znalazły się reprezentantki Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia z Urzędu Miasta Tychy, które od siedmiu lat sprawują nadzór nad Młodzieżowym Budżetem Obywatelskim.

Podczas tak ważnego spotkania profesjonaliści z całego kraju mieli okazję do dzielenia się doświadczeniami wyniesionymi z pracy nad budżetami skierowanymi do dzieci i młodzieży. Szczególnie interesującym punktem programu była prezentacja przedstawicieli magistratu w Tychach, którzy opowiedzieli o swoich doświadczeniach z Młodzieżowym Budżetem Obywatelskim. Ich działania zostały przyjęte z ogromnym entuzjazmem i bez wątpienia będą inspiracją dla innych do rozwijania umiejętności i kompetencji w obszarze aktywności obywatelskiej i społecznej.

Iwona Bińkowska, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy podkreśliła, że sześć edycji Młodzieżowego Budżetu pozwoliło na zgromadzenie i przekazanie specjalistycznej wiedzy na temat efektywnego promowania zagadnień związanych z budżetem obywatelskim. Równocześnie, zachęcając do innowacyjności i przedsiębiorczości, skłaniają do twórczego działania na rzecz szkoły, do której uczęszczają. Istotnym elementem jest angażowanie uczniów do podejmowania decyzji, dotyczących ich lokalnej społeczności oraz umożliwianie im bezpośredniego wpływu na otaczającą ich przestrzeń.

Aktualnie w Tychach trwa już siódma edycja MBO. Udział w niej przyczynia się do przybliżenia młodym ludziom idei społeczeństwa obywatelskiego, poprzez możliwość zgłaszania projektów, wspólnej ich weryfikacji z ekspertami i późniejszego głosowania. Agnieszka Kryńska z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy, koordynująca Młodzieżowy Budżet Obywatelski w Tychach, podkreśliła, że poprzednie edycje MBO pokazały ogromny potencjał drzemiący w młodych tyszanach. W ciągu ostatnich lat udało się zrealizować wiele ciekawych inicjatyw, takich jak doposażenie stref relaksu, pracowni tematycznych, bibliotek szkolnych czy organizacja różnorodnych zajęć.