Miasto Tychy otrzymuje finansowanie na kontynuację budowy velostrady

Na horyzoncie pojawia się kolejny etap realizacji tychejskiego segmentu velostrady. Pochodzące od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii środki, które wynoszą 232 101 zł, zostały ostatnio przekazane miastu. Zebrane fundusze zostaną wykorzystane do finalizacji drugiego etapu technologicznej koncepcji, co jest kluczowym fragmentem całego projektu.

Jak wyjaśnia Jacek Barański, zastępca dyrektora ds. technicznych MZUiM Tychy, Program Funkcjonalno-Użytkowy, znany również jako koncepcja techniczna, jest pierwszym i jednym z najistotniejszych składników całej inwestycji. Udzielone wsparcie finansowe pozwala na bezstresowe zakończenie obecnego etapu pracy. Następnym krokiem będzie rozpoczęcie procesu przetargowego i wybranie wykonawcy odpowiedzialnego za projektowanie i budowę tychejskiego odcinka velostrady.

Miejsce początku velostrady w Tychach to dzielnica Czułów, a dokładniej skrzyżowanie ulic: Katowickiej i Palmowej. Stamtąd trasa będzie prowadzić do węzła z DK 86 (ul. Beskidzka). W tym obszarze, ścieżka rowerowa powstanie na bazie nieczynnej linii kolejowej Katowice Murcki Towarowe – Czułów Papiernia. Trasa przejdzie pod wiaduktem, przecinając drugą linię kolejową i dalej, w pobliżu przystanku na ul. Beskidzkiej, przeprowadzi pod ul. Boya-Żeleńskiego oraz łącznicą DK-86. Dalej jej przebieg będzie równoległy do drogi numer DK-86, przekraczając granicę z Katowicami.

Warto zauważyć, że cała inwestycja, jak również każdy z jej etapów, jest realizowany zgodnie ze standardami dostępności ruchu pieszych dla miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Koszt całkowity tychejskiego odcinka velostrady szacuje się na około 29 000 000 PLN, a jego ukończenie planowane jest na połowę 2026 roku.

Dotacja w wysokości 232 101 zł została przyznana na „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego cz. 2”, jako część zadania inwestycyjnego: „Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrada nr 3) w obszarze GZM (Katowice – Tychy) na terenie Gminy Tychy”. Ten etap projektu został sfinansowany dzięki celowej dotacji z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w ramach Ramowego Programu realizacji metropolitalnych dróg rowerowych w obszarze GZM.