Podsumowanie 7-letniego Programu Rewitalizacji dla Tychów do 2023 roku

W poprzednim roku, miasto Tychy z sukcesem zakończyło realizację swego siedmioletniego Programu Rewitalizacji, którego harmonogram obejmował lata do 2023. W ramach tego ambitnego projektu, udało się z powodzeniem przeprowadzić szereg działań mających na celu podniesienie standardu życia obywateli – zarówno poprzez inwestycje infrastrukturalne, jak i działania społeczne. Należą do nich między innymi: Baza Rozwoju Rodziny, Baza Aktywnych Seniorów, organizacja Dnia Sąsiada na osiedlach N i O oraz regularne potańcówki na osiedlu A.

Zrealizowany program był dziełem licznych sfer społecznych, które połączyły siły w tym przedsięwzięciu. Do jego wykonania przyczyniły się różne wydziały urzędu miasta, miejskie jednostki i instytucje, organizacje pozarządowe, a także reprezentanci sektora prywatnego. Dzięki ich współpracy i zaangażowaniu możliwe było zakończenie programu z sukcesem.

Teraz nadeszła pora na podsumowanie wszystkich podejmowanych działań. W związku z tym, Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich zapoczątkował prace nad sporządzeniem końcowego raportu dotyczącego realizacji Programu Rewitalizacji. W celu zebrania jak największej ilości informacji, zachęcamy mieszkańców do wypełnienia anonimowej ankiety dostępnej na stronie miasta Tychy.