Zakończenie 7-letniej realizacji Programu Rewitalizacji Tychów do 2023 roku i apel o wypełnienie ankiety

W ubiegłym roku miasto Tychy świętowało zakończenie realizacji siedmioletniego Programu Rewitalizacji, który miał na celu przemianę i rozwój miasta do 2023 roku. Teraz, po zrealizowaniu programu, Urząd Miasta Tychy prosi mieszkańców o wypełnienie anonimowej ankiety, pozwalającej na dokładne podsumowanie efektów całego przedsięwzięcia.

Program Rewitalizacji objął szerokie spektrum działań inwestycyjnych i społecznych. Inicjatywy te obejmowały między innymi stworzenie Bazy Rozwoju Rodziny oraz Bazy Aktywnych Seniorów, organizację lokalnych spotkań sąsiedzkich na osiedlach N i O, a także aranżowanie potańcówek na osiedlu A.

Realizacja „Programu Rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023” była możliwa dzięki współpracy różnych stron. Zaangażowane były wydziały ratusza, jednostki miejskie, instytucje miejskie, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele sektora prywatnego. Po zakończeniu programu, Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich przystąpił do pracy nad przygotowaniem końcowego raportu z realizacji Programu.